VŠĮ “LIETUVOS STALO TENISO TEISĖJAI” INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS STALO TENISO BENDRUOMENEI

Gerbiamieji,

siekiant informuoti Stalo teniso bendruomenę apie vykstančius procesus ir užkirsti kelią galimoms spekuliacijoms ir neteisingos informacijos skleidimui, infomuojame, kad nors LSTA ir turi savo struktūroje Teisėjų kolegiją, tačiau ji nėra juridinis vienetas, todėl  techniškai negali pretenduoti į lėšas rašant projektus. Tuo tarpu kuriama VŠĮ turi visas galimybes pasinaudojus Lietuvos valstybės struktūrinėmis institucijomis, (tokiomis kaip KKSD) pritraukti lėšas (projektų pagalba), kurios tikslingai pagerintų varžybų organizavimo ir  teisėjavimo kokybę. Lėšos būtų skiriamos ne teisėjų darbo užmokesčiui, o jų kvalifikacijos kėlimui, naujo inventoriaus įsigijimui, juo labiau kad šių sričių finansavimas nepakankamas jau daugelį metų. Svarbiausios  viešosios įstaigos darbo kryptis: lėšų ieškojimas, tikslingas jų panaudojimas  bei teisėjų darbo organizavimas, kuris pripažinkim, šiuo metu daugelio bendruomenės narių netenkina. Šiuo atveju nepakanka vien teisėjauti prie stalo arba dirbti sekretoriate. Lygiai taip pat yra svarbu suteikti teisėjams darbo įrankius, aprangą, tinkamą atlyginimą. Šiais tikslais ir rūpinsis naujai įsteigtas Juridinis asmuo.

Sprendimas kurti VŠĮ priimtas dėl to, kad ši juridinė forma sprendžiant netikėtai iškilusius probleminius varžybų klausimus leidžia sprendimus priimti greičiau, surenkant dalininkus į susirinkimą. Tuo tarpu asociacijoje sprendimai priimami visuotinių susirinkimų metu, o jų sukvietimas yra pakankamai problematiškas. Be to pažymime, kad steigiant viešąją įstaiga papildomų lėšų iš LSTA nebus prašoma, patys steigėjai finansuoja juridinio asmens įkūrimą. Kadangi steigimas ir pirminis organizacijos gyvavimas reikalauja lėšų, jas garantuoja organizaciją steigiantys dalininkai savo įnašais, todel LSTA tai nieko nekainuoja.

Praėjus didesnio rango šalies varžyboms, iš stalo teniso bendruomenės dažnai pasigirsta kritikos teisėjų darbu teisėjaujant varžybose, varžybų organizavimo klausimais, neteisingai traukiamais burtais, tam tikrų sportininkų išankstiniais susitarimais, į kuriuos varžybų teisėjai neatkreipia dėmesio. Visą kritiką sugeria LSTA, taigi nauja nepriklausoma struktūra galės spręsti iškilusius ginčus objektyviau, operatyviau, o  taip pat bus nešališka sportininkų atžvilgiu ir neįtakojama galimų išankstinių susitarimų.

Naujai kuriama organizacija yra atvira visiems asmenims norintiems teisėjauti ir prisidėti gerinant Lietuvos stalo teniso teisėjavimo bei varžybo organizavimo kokybę. Netgi nenorintiems tapti steigėjais ir į organizaciją investuoti savo lėšų, kvietimas dalyvauti organizacijoje yra atviras.  Visi esami teisėjų kolegijos nariai kviečiami bet kokiomis sąlygomis prisidėti prie naujos struktūros: ar finansiniais dalininko įnašais, ar teisėjavimu prie stalų, ar metodine pagalba. PABRĖŽIAME, jog nenorime skaldyti esamos teisėjų bendruomenės, o tiesiog manome, kad darbas turi būti organizuojamas kiek kitaip, ir bandysime tai įgyvendinti. Ši organizacija siekia ne asmeninės naudos, o našaus pasiskirstymo darbais integruojant į veiklą kuo daugiau bendruomenės narių, bei kelti teisėjavimo ir varžybų organizavimo lygį.

Iniciatyvinė teisėjų grupė:

Donatas Petrauskas, Šarūnas Stankevičius, Vytenis Maščinskas, Vaidas Karalius, Justinas Indrašius.

2018-08-31

 

 

Nepavyko rasti.

English EN Lithuanian LT