SKELBIAMAS KONKURSAS – LIETUVOS JAUNIŲ IR JAUNUČIŲ RINKTINIŲ TRENERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Norintys dalyvauti konkurse turi pateikti  prašymą (laisva forma) dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymą bei darbo su Lietuvos rinktine viziją. Treneris renkamas 1-ų metų laikotarpiui.

Gyvenimo aprašyme privaloma paminėti:

1. Išsilavinimas (arba licencija trenerio darbui).

2.Trenerio darbo patirtis. Geriausi pasiekimai dirbant trenerio darbą.

3. Asmeniniai sportiniai pasiekimai stalo tenise.

4. Kvalifikacijos tobulinimas per pastaruosius 4 metus.

5. Užsienio kalbų mokėjimas (anglų, rusų)

Darbo su Lietuvos rinktine vizijoje turi būti pateikta:

  1. Rinktinės narių atrankos sistema.
  2. Sportinio rengimo organizavimas (veiklos programa).

Reikalavimai:

1. Privaloma paskirti asistentą.

2. Vienas iš auklėtinių turi būti Lietuvos jaunučių ar jaunių rinktinės narys.

3. Susipažinti su reikalavimais rinktinės treneriui ir juos vykdyti. Nesilaikant reikalavimų ir nevykdant savo paties nurodytų planų, treneris gali būti atšaukiamas iš rinktinės trenerio pareigų.

Pretendentų dokumentų pristatymas: dokumentus galima pristatyti adresu:  Žemaitės 6, LT – 03117 Vilnius (vizito laiką suderinus su gen. sekretore tel. 861812300) arba siųsti registruotu laišku arba elektroninio pašto adresu: info@stalotenisas.lt iki 2019 m. vasario 11 d. 17.00 val.

Pretendentų atranka ir tvirtinimas vyks LSTA VK posėdyje 2019 m. vasario 13 d.

 REIKALAVIMAI RINKTINIŲ TRENERIAMS

  1. Laikytis nustatytos rinktinių narių atrankos sistemos.
  2. Sudaryti rinktinių pasirengimo planą.
  3. Iki nurodyto termino pateikti rinktinių narių pavardes registruojant į tarptautines varžybas.
  4. Vykstant į LSTA finansuojamus renginius pateikti rezultatų planavimą.
  5. Atvykus iš varžybų laiku pateikti dokumentus atsiskaitymui ir varžybų ataskaitą.
  6. Supažindinti sportininkus su elgesio taisyklėmis išvykų į varžybas ir varžybų metu.
  7. Norint vykti į varžybas, stovyklas reikia iki nurodyto termino pateikti prašymą, samatą, nepateikus laiku, į varžybas ar stovyklą LSTA nedeleguos.
  8. Privaloma vykti su rinktine į deleguojamas varžybas.

 

English EN Lithuanian LT