Pranešimas dėl juridinio vieneto steigimo

Į  Lietuvos stalo teniso asociacijos kvietimą prisidėti prie stalo teniso sporto šakos vystymo modernizavimo ir teisėjų asociacijos įkūrimo atsiliepė keletas narių iš stalo teniso bendruomenės ir l