Trenerių tarybos rinkimų tvarka

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA
TRENERIŲ TARYBOS SUDARYMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

1. Trenerių taryba yra renkama keturiems metams.
2. Trenerių tarybą sudaro 7 nariai.
a) Trenerių tarybos pirmininkas. Renkamas rinkiminėje ataskaitinėje konferencijoje.
b) 6 nariai: po 1 trenerių atstovą nuo Vilniaus m., Kauno m., Panevėžio m., Šiaulių m., ir po 2 trenerių atstovus nuo visų rajonų, kultivuojančių stalo teniso sporto šaką bei Alytaus ir Klaipėdos miestų. Atstovų skaičius nustatytas pagal ilgametę tradiciją atsižvelgiant į žaidėjų, komandų skaičių dalyvaujančių Lietuvos stalo teniso rengiamosiose varžybose.
3. Rinkimai į trenerių tarybą, išskyrus trenerio tarybos pirmininko, vyksta po rinkiminės ataskaitinės konferencijos vieno mėnesio laikotarpyje. Atstovai renkami savo miestų, rajonų trenerių visuotiniuose susirinkimuose. Trenerių siūlymu, iškeliami kandidatai į trenerių tarybą. Vykdomas balsavimas (atviras ar slaptas nusprendžia visuotinis trenerių susirinkimas) ir daugiausia balsų surinkęs kandidatas išrenkamas į trenerių tarybą. Rinkimuose gali dalyvauti treneriai dirbantys sporto mokyklose, sporto centruose, sporto klubuose bei turintys trenerio išsilavinimą arba trenerio licenciją. Susirinkimų protokolai pristatomi į Lietuvos stalo teniso asociacijos būstynę.
4. Trenerių tarybos įgaliojimai yra tvirtinami LSTA VK posedyje.

 

Trenerių tarybos pirmininkas – Gediminas Ušackas