35-jo LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ ČEMPIONATO NUOSTATAI

35-jo LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ ČEMPIONATO   NUOSTATAI

 

  1. Organizatorius.

            Čempionatą organizuoja LSTA veteranų taryba, Kauno stalo teniso federacija ir „Bangos“ sporto klubas.

            Čempionatas kartu yra ir atrankinės varžybos dalyvauti VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Vilniuje 2009m. birželio 26-28 dienomis.

            Čempionatas vykdomas 2009 m. gegužės mėn. 30 – 31 dienomis Kaune ,VDU sporto centro (buv. „Bangos“) sporto salėje, Draugystės g., 19.

            Čempionato varžybų vykdymui naudojamos starto mokesčio lėšos, o taip pat sponsorių lėšos.

 

  1. Dalyviai.

            Čempionate (ir atrankinėse varžybose) gali dalyvauti visi Lietuvos stalo tenisininkai, kuriems 2009 metais sueina ne mažiau kaip 30 metų.

            Pareikalavus, dalyviai privalo pateikti oficialų dokumentą, patvirtinantį jų amžių.

 

  1. Taisyklės.

            Žaidžiama pagal Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) taisykles, su neišvengiamomis neesminėmis išimtimis.

Žaidėjų raketės turi atitikti Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) nustatytus reikalavimus. Rakečių paprastos gumos dantukais į viršų ir be kempinės gali būti be ITTF ženklo.

 

  1. Čempionato programa.

            Čempionate vykdomos moterų vieneto ir vyrų vieneto varžybos sekančiose žaidėjų amžiaus kategorijose: 30-39, 40-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 metų ir vyresnių.

             Moterų ir vyrų dvejetų varžybos vykdomos žaidėjų amžiaus kategorijose:  40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 metų ir vyresnių.

            Jeigu kurioje nors amžiaus grupėje yra mažiau negu 4 dalyviai ar poros, tos grupės varžybos nevykdomos, o žaidėjai įjungiami į jaunesnio amžiaus grupę.

 

  1. Registracija.

            Registracijos mokestis – 20 Lt, 70 m. ir vyresniems dalyviams – 10 Lt. Registracijos mokestį būtina sumokėti iki 9.30 val. 2009-05-30.

            Kiekvienas dalyvis turi atsiųsti registracijos formą iki gegužės mėn. 26 dienos V.Franckaičiui: Griunvaldo 4-22, 44330 Kaunas arba faksu (8-37) 457416.

            Dvejetų varžyboms poros registruojasi varžybų vietoje 2009 m. gegužės 30 d. nuo 10 iki 12 val.

 

  1. Dalyvių aprūpinimas.

6.1.Visi čempionato dalyviai atvyksta į čempionatą ir apsistoja savo arba juos komandiruojančių organizacijų lėšomis.

 

 

 

7.   Varžybų sistema.

7.1.Varžybos vykdomos dviem pakopomis.

7.2. Pirmoji varžybų pakopa yra atrankos grupės po 4 (3) žaidėjus ar dvejetų poras, kur žaidžiama ratų sistema.

7.3. Grupėse už pergalę skiriama 2 taškai, pralaimėjus – 1 taškas, o neatvykus žaisti – 0 taškų.

7.4. Antroje pakopoje žaidėjai, užėmę grupėse pirmąsias dvi vietas, kovoja finalinėse varžybose vieno minuso sistema dėl čempionato nugalėtojų vardo išaiškinant visas vietas, o užėmę trečiąją ir ketvirtąją vietas – žaidžia vieno minuso sistema paguodos turnyre (jeigu pageidauja), išaiškinant nugalėtoją.

7.5. Vyrų ir moterų dvejetai, užėmę grupėse pirmąsias dvi vietas, antroje pakopoje vieno minuso sistema kovoja dėl čempionato nugalėtojų vardų, išaiškinant I – III vietas, o paguodos turnyrai nevykdomi.

7.6. Jeigu kurioje nors amžiaus grupėje yra 4-6 žaidėjai ar poros, varžybos vykdomos viena pakopa, ratų sistema.

7.7. Visi vienetų ir dvejetų susitikimai, išskyrus paguodos turnyrą, žaidžiami iki 3 laimėtų setų, o paguodos turnyre – iki 2 laimėtų setų.

 

8.      Burtai.

8.1. Burtai į pirmos pakopos varžybas traukiami atsižvelgiant į dalyvių reitingą ir pereitų metų čempionato rezultatus, pagal dalyvių registracijos sąrašus. 

8.2. Pajėgiausi žaidėjai ir poros skirstomi į grupes pirmaisiais numeriais. Sekanti pagal pajėgumą žaidėjų grupė skirstoma burtų keliu antraisiais numeriais. Likusieji žaidėjai skirstomi į grupes 3-iais ir 4-iais numeriais.

8.3.Traukiant burtus, pagal galimybes, stengiamasi, kad to paties sporto klubo ar jį atitinkančios sporto organizacijos žaidėjai patektų į skirtingas grupes.

8.4. Burtai antrosios pakopos varžyboms traukiami iš karto pasibaigus pirmosios pakopos žaidimams.

8.5. Antrosios pakopos varžyboms žaidėjai suskirstomi pagal pajėgumą burtų traukimui sekančiai: 1-2, 3-4, 5-8, 9-16, 17-32. To paties sporto klubo  ar jį atitinkančios sporto organizacijos žaidėjai, pagal galimybes, skirstomi taip, kad nesusitiktų tarpusavyje pirmajame rate.

8.6. Žaidėjų pajėgumo grupės sudaromos atsižvelgiant į dalyvių  rezultatus pirmosios pakopos varžybose, o esant vienodiems rezultatams – pagal reitingą.

 

9. Atranka dalyvauti VIII Pasaulio lietuvių žaidynėse.

9.1. Žaidynėse bus vykdomos tik vyrų ir moterų vienetų varžybos.

9.2. 30-39 m. grupėje užėmusieji 1-12 vietas gali dalyvauti Žaidynėse 30-39 m. grupėje.

       40-49 m. grupėje užėmusieji 1-12 vietas gali dalyvauti Žaidynėse 40-49 m. grupėje.

       50-54 m. grupėje užėmusieji 1-6 vietas gali dalyvauti Žaidynėse 50-59 m. grupėje.

       55-59 m. grupėje užėmusieji 1-6 vietas gali dalyvauti Žaidynėse 50-59 m. grupėje.

       60-64 m. grupėje užėmusieji 1-6 vietas gali dalyvauti Žaidynėse 60-69 m. grupėje.

       65-69 m. grupėje užėmusieji 1-6 vietas gali dalyvauti Žaidynėse 60-69 m. grupėje.

       70-74 m. grupėje užėmusieji 1-6 vietas gali dalyvauti Žaidynėse 70-79 m. grupėje.

       75-79 m. grupėje užėmusieji 1-6 vietas gali dalyvauti Žaidynėse 70-79 m. grupėje.

       80-84 m. grupėje užėmusieji 1-6 vietas gali dalyvauti Žaidynėse 80 ir vyr. grupėje.

             85 ir vyr. grupėje užėmusieji 1-6 vietas gali dalyvauti Žaidynėse 80 ir vyr. grupėje.

9.3. Atsisakius dalyvauti čia išvardintiems žaidėjams, jų vietas Žaidynėse gali užimti tolesnes vietas čempionate užėmę sportininkai.

 

 

 

 

       10.  Apdovanojimas.

10.1.  Atskirų amžiaus grupių vienetų varžybų nugalėtojai apdovanojami LSTA diplomais, medaliais ir taurėmis, o prizininkai apdovanojami LSTA diplomais ir medaliais.

10.2. Atskirų amžiaus grupių dvejetų varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami LSTA diplomais ir medaliais.

10.3. Nesusirinkus kurios nors amžiaus grupės minimaliam dalyvių skaičiui, tos amžiaus grupės geriausiai pasirodę vienetų žaidėjai žaidžiant jaunesnėje amžiaus grupėje apdovanojami I laipsnio diplomu, medaliu ir taure, o dvejetų žaidėjai – diplomu ir medaliu.

 

       11. Teisėjai.

 11. 1. Vyriausias varžybų teisėjas – Vincas Franckaitis, ITTF kateg.,

 telef.: (8-37) 313675 (d.), (8-37) 221670 (n.), 8-680-92554 (mob.),

 11. 2. Susitikimuose atrankos grupėse teisėjauja tuo metu nežaidžiantys tų grupių žaidėjai.

 11.3. Paguodos turnyre teisėjauja tuo metu nežaidžiantys dalyviai, o pradedant antruoju ratu, – laimėję pereitą susitikimą žaidėjai.

 

 12. Protestai.

 12.1. Protestai gali būti pateikti LSTA Vykdomajam komitetui (jo atstovui) prieš vyriausiojo teisėjo sprendimą, jeigu tas sprendimas neatitinka stalo teniso taisyklių arba šių čempionato nuostatų.

 

 

 

                                                                      Čempionato orgkomitetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-jo LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ ČEMPIONATO

VARŽYBŲ DARBOTVARKĖ.

 

2009 m. gegužės mėn. 30 d., šeštadienį.

Nuo 10oo val.

 Žaidžia vienetų susitikimus grupėse: vyrai 60-64 m., 65-69 m.,70-74 m., 75-79 m., 80-84 m., 85 m. ir vyresni.

Nuo 11oo val.

Žaidžia vienetų susitikimus grupėse moterys visose amžiaus grupėse.

Nuo 12oo val.

Žaidžia vienetų susitikimus grupėse vyrai 40-49 m., 50-54 m., 55-59 m.

Nuo 14oo val.

Žaidžiami dvejetų susitikimai grupėse visose amžiaus grupėse.

16oo val. Pirmąją varžybų dieną baigusių čempionato varžybas nugalėtojų apdovanojimas.

Nuo 16.30 val.

Žaidžia finalinius vienetų susitikimus iki ketvirtfinalių (pusfinalių) vyrai ir moterys visose amžiaus grupėse.

Nuo 18.oo val.

Žaidžia 30-39 m. vyrai ir moterys.

Nuo 19.oo val.

Žaidžiami finalinės pakopos dvejetų susitikimai iki pusfinalių.

 

2009 m. gegužės mėn. 31 d., sekmadienį.

 

Nuo 10oo val.

Žaidžiami finaliniai vyrų ir moterų vienetų susitikimai.

Nuo 11oo val.

Žaidžiami paguodos turnyrai.

Nuo 12oo val.

Žaidžuiami finaliniai vyrų ir moterų dvejetų susitikimai.

 

14oo val. Nugalėtojų apdovanojimas.

 

 

                                                                                              Čempionato orgkomitetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRACIJOS FORMA

35-SIS  LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ ČEMPIONATAS

Kaunas, 2009 m. gegužės 30 – 31 d.d.

Prašome spausdinti arba pildyti didžiosiomis raidėmis

 

PAVARDĖ, VARDAS…………………………………………………………GIM. METAI…………….

ADRESAS: ……………………………………………. …..    KLUBAS …………………..

TELEFONAS: …………………..E-PAŠTAS………………………………………………………………..

 

Vienetų

grupės

30-39

40-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 ir vyresni

Moterys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrai

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Užsiregistruojant kategoriją pažymėti X (ne daugiau 1 vieneto).

 

MANDATINIS PAREIŠKIMAS:

pareiškiu, kad mano sveikatos būklė leidžia man dalyvauti šiose varžybose ir tai darau savo asmenine atsakomybe.

 

Data: . 2009-.05-………..                      Parašas…………………….

 

Registracijos forma turi būti gauta iki 2009 m. gegužės 26 dienos.

Prašome siųsti: V.Franckaičiui: Griunvaldo 4-22, 44330 Kaunas, arba faksu (8-37) 457416.

 

 

 

REGISTRACIJOS FORMA

35-SIS  LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ ČEMPIONATAS

Kaunas, 2009 m. gegužės 30 – 31 d.d.

Prašome spausdinti arba pildyti didžiosiomis raidėmis

 

PAVARDĖ, VARDAS…………………………………………………………GIM. METAI…………….

ADRESAS: ……………………………………………. …..    KLUBAS …………………..

TELEFONAS: …………………..E-PAŠTAS………………………………………………………………..

 

Vienetų

grupės

30-39

40-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 ir vyresni

Moterys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrai

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Užsiregistruojant kategoriją pažymėti X (ne daugiau 1 vieneto).

 

MANDATINIS PAREIŠKIMAS:

pareiškiu, kad mano sveikatos būklė leidžia man dalyvauti šiose varžybose ir tai darau savo asmenine atsakomybe.

 

Data: . 2009-.05-………..                      Parašas…………………….

 

Registracijos forma turi būti gauta iki 2009 m. gegužės 26 dienos.

Prašome siųsti: V.Franckaičiui: Griunvaldo 4-22, 44330 Kaunas, arba faksu (8-37) 457416.

 

Leave a Comment