VIII PLSŽ daina

Kadangi Pasaulio lietuvių žaidynės yra skirtos ne tik taškams rinkti, jos yra ir graži bedravimo šventė tarp Lietuvoje gyvenan

Kadangi Pasaulio lietuvių žaidynės yra skirtos ne tik taškams rinkti, jos yra ir graži bedravimo šventė tarp Lietuvoje gyvenančių ir atvykusių į Tėviškę mūsų tautiečių, būtų nyku , atlikus  standartinį atidarymą, pradėti varžybų maratoną. Juo labiau, kad šie metai yra ir tautos šventės – TŪKSTANTMEČIO metai. Todel, suderinęs su Asociacijos Prezidentu, siūlau po oficialaus atidarymo visiems supinti rankas ir iš visos lietuviškos dūšios sudainuoti mūsų antrąjį lietuvišką himną. Jo tekstą spausdinu ir prašau kuo plačiau paskleisti, kad dalyviai galėtų atsispausdinti arba išmokti.
 
                                                Pagarbiai – Veteranų tarybos narys Henrikas Sausenavičius
                            
                                    Pastaba: dainos trukmė – apie 2 min.

1.  Kur gimėm, kur augom,                                               
     Kur žemė šventa,
     Sustokime sesės ir broliai,
     Užtraukime dainą, kurią kažkada,
     Dainuodavo mūsų senoliai.

2. Pamirškim nelaimes, pamirškim vargus,
    Kiekvieną sutikim, kaip svečią,
    Tegu mūs daina, mūsų stalas dosnus,
    Sukvies visą giminę plačią.                                         

3. Te saulė Tėvynės padangėj laisvoj,
    Išsklaido nesantaikos rūką,
    Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj,
    Dainuos mūs vaikai ir anūkai.

4. Kur sukas vestuvės, kur supas lopšiai,
    Kur džiaugsmas ir skausmas praeina,
    Po Tėviškės medžiais sustokim gražiai,
    Užtraukim lietuvišką dainą.