Informacija apie įvykusį LSTA narių – trenerių susirinkimą

Rugsėjo 24 d., Kūno kultūros ir sporto departamento konferencijų salėje, Vilniuje, vyko kasmetinis LSTA narių – trenerių

susirinkimas.

            Pagrindinis darbotvarkės klausimas buvo – 2010 m. kalendoriaus suderinimas. Galutinai suderintas kalendorius bus patalpintas

interneto svetainėje www.stalotenisas.lt spalio mėnesio pirmoje dekadoje.

            Šių metų varžybos vyks pagal esamą varžybų kalendor.

2009/2010 m. sezono Lietuvos stalo teniso komandinio čempionato 1 turas vyks spalio 3-4 d. Varžybų vieta ir laikas bus praneštas

užsiregistravusioms komandoms rugsėjo 30 d.

2009 m. varžybų kalendoriuje esami keli pakeitimai:

Gruodžio 3-4 d. – 3 ir 4 lygos komandinių pirmenybių 3 ratas;

Gruodžio 12 d. – 5 lygos komandinių pirmenybių 5 lygos 2 ratas.

            Kitas, daugumai mūsų žaidėjų, aktualus klausimas buvo – žaidėjų reitingas. Greitu laiku, už reitingo skaičiavimą atsakingi asmenys,

pateiks reitingų skaičiavimo sistemą, kurią, taip pat, patalspinsime LSTA interneto svetainėje.

 

Informaciją parengė Ieva Jucevičiūtė. Jeigu turite pastabų ar pasiūlymų, prašome rašyti: stalotenisas@takas.lt