Jungtinių klubų stalo teniso taurės varžybos. Nuostatai.

JUNGTINIŲ KLUBŲ STALO TENISO TAURĖS VARŽYBOS

 

1. Bendrosios nuostatos, trumpa projekto istorija

Jungtinių klubų stalo teniso taurės varžybų idėja gimė LR stalo teniso entuziastams dalyvaujant atskirų klubų turnyruose,

keičiantis sportinės veiklos organizavimo patirtimi. Nuspręsta susijungti į stalo teniso bendruomenę, siekiančią bendrų sporto sveikatingumo

tikslų.

Idėjos įgyvendinimui susitelkė šie LR sporto klubai: „Švara“ (Kaunas, atsakingas asmuo Ramūnas Vozgirdas,

tel: +37069963310; el.paštas:vosgirdas@one.); „Fortūna Vilpra“ (Utena, atsakingas asmuo Valentinas Fortūnatas Rutkauskas,

tel: +37069907832; „Šalčia“ (Šalčininkai, atsakingas asmuo Josifas Kozlovskis, tel: +37068210662); „D‘Atlantis“ Jaunimo kultūros

ir sporto klubas (Vilnius, atsakingas asmuo Aurimas Medonis, tel: +37067756560; el.paštas:Aurimas.Medonis@gmail.com).     

2. Varžybų tikslas ir uždaviniai

Populiarinti stalo tenisą, kelti stalo tenisininkų meistriškumo lygį, plėtojant kilnius, komunikacinius santykius sporte, išaiškinant stipriausius

„Jungtinių Klubų Taurės“ varžybų žaidėjus.

3. Varžybų organizavimas

Varžybos vyks penkiais etapais minėtų sporto klubų centruose. Jose galės dalyvauti visi norintys LR ir užsienio šalių sportininkai. Numatomos

atskiros vyrų ir moterų žaidybinės grupės.

Varžybų vieta ir laikas

1 etapas: 2009-10-10 (Statybininkų g.3, Kaunas, atsakingas asmuo Ramūnas Vozgirdas, tel: +37069963310; el.paštas:

vosgirdas@one.lt; Marius Juodiška, tel: +37060676600).

4. Varžybų sistema

Dalyviai kiekvienose varžybose registruojasi iki 10.30 val. Visų varžybų pradžia 11 val. Startinis mokestis 15 litų, studentams

bei neįgaliesiems sportininkams 10 litų.

Mokyklinio amžiaus sportininkams (-ėms) iki 19 metų visose varžybose startinio mokesčio nėra.

Visose varžybose pradžioje žaidžiami susitikimai pogrupiuose, vėliau pagal jų rezultatus atitinkamuose finaluose: 1 finale 2 minusų sistema

išaiškinant visas vietas; 2, 3, 4, 5 finaluose 1 minuso (olimpine) sistema, išaiškinant 1-2; 3-4 vietas.

 

Taškų skaičiavimas:

 1 finalas: 1 vieta  25 taškai, 2 vieta 20 taškų, 3 vieta 17 taškų, 4 vieta 14 taškų, 5 vieta 12 taškų, 6 vieta 11 taškų,

7 vieta 10 taškų, 8 vieta 9 taškai, 9 vieta 8 taškai, 10 vieta 7 taškai, 11 vieta 6 taškai, 12 vieta 5 taškai, 13 vieta 4 taškai,

14 vieta 3 taškai, 15 vieta 2 taškai, 16 vieta  1 taškas.

Galutinės užimtos vietos bus nustatomos susumavus surinktus taškus visose varžybose. Surinkus vienodą taškų sumą, pranašumą įgys

sportininkas užėmęs daugiau „aukštesnių vietų“ ankstesnėse varžybose.

5. Nugalėtojų apdovanojimas

I-V varžybų nugalėtojai (1-4 vietos, vyrai ir moterys) apdovanojami varžybų organizatorių (centrų) įsteigtais prizais.

„Jungtinių Klubų Taurės“ varžybų nugalėtojai bendroje įskaitoje (galutiniame (5) etape) apdovanojami prizais, įsteigtais klubų susitarimu,

koordinatoriaus.

 

PAPILDOMAI

1. Sportininkai už savo sveikatą visų varžybų metu atsako asmeniškai.

2. Aktualus ir nuostatuose neaptarti klausimai bus nagrinėjami su varžybų organizatoriais, vyriausiaisiais teisėjais.