Tarptautinio stalo teniso turnyro „Vilniaus taurė-2009“ nuostatai

Patvirtinta

Patvirtinta

Vilniaus sporto mokyklos direktoriaus

Juozo Pilkausko

2009 11 19 d. įsakymu Nr. V – 179                                                                                        

 

TARPTAUTINIO STALO TENISO TURNYRO

 "VILNIAUS TAURĖ – 2009"

N U O S T A T A I

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Populiarinti stalo tenisą vaikų  tarpe.

Tobulinti sportininkų meistriškumą ir plėtoti draugiškus ryšius tarp valsytybių ir  sporto mokymo įstaigų.

 

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

 

Varžybas organizuoja ir vykdo Vilniaus sporto mokykla „Tauras“.

Varžybų vyriausiasis teisėjas – Albinas Čepaitis (nacionalinė  kategorija).

Varžybų vyriausiasis sekretorius – Arvydas Litvinas (tarptautinė kategorija).

 

VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

 

Varžybos vyks 2009 m. gruodžio 19 d. Vilniaus sporto mokykloje „Tauras“, Žygio g. 46.

Atvykimas į varžybas 2009 m. gruodžio 19 dieną  iki 10.30 val.

Varžybų pradžia 11.00 val.

DALYVIAI

 

Dalyvių amžiaus grupės:

mergaitės – 1995 m. g. ir jaunesnės, 1997 m.g. ir jaunesnės,

berniukai – 1995 m.g. ir jaunesni, 1998 m.g.  ir jaunesni.

              Mišri grupė berniukai ir mergaitės 2000 m.g. ir jaunesni.

 

VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA

 

Varžybos – asmeninės.

Varžybų vykdymo sistema bus nustatyta dalyviams atvykus į varžybas , vadovų pasitarimo metu.

 

PRIĖMIMO SĄLYGOS IR FINANSAVIMAS

 

Varžybų dalyvių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

Vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą, mandagų moksleivių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

 

PARAIŠKOS

 

Vadovai, atvykę į varžybas, teisėjų kolegijai pateikia mokyklos direktoriaus, klubo vadovo patvirtintą, gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodoma: mokyklos, klubo pavadinimas, dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai,  trenerio vardas, pavardė.

 

APDOVANOJIMAS

 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ įsteigtomis

taurėmis , medaliais ir diplomais,  prizais.

 

 

PASTABA:

Papildomą informaciją dėl startinio mokesčio suteiks treneris Artūras Orlovas telf. 861206832. Apie dalyvavimą, nakvynės užsakymą kreiptis pas  direktoriaus pavaduotoją Genovaitę Astrauskienę tel. 2767501, el. p. smtauras@gmail.com , iki  2009 m. gruodžio 14 d.

_________________________________________________________

 

 

 

 

Patvirtinta

Vilniaus sporto mokyklos direktoriaus

Juozo Pilkausko

2009 11 19 d. įsakymu Nr. V – 179                                                                                        

 

TARPTAUTINIO STALO TENISO TURNYRO

 "VILNIAUS TAURĖ – 2009"

N U O S T A T A I

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Populiarinti stalo tenisą suaugusių tarpe.

Tobulinti sportininkų meistriškumą ir plėtoti draugiškus ryšius tarp valsytybių ir  sporto mokymo įstaigų.

 

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

 

Varžybas organizuoja ir vykdo Vilniaus sporto mokykla „Tauras“.

Varžybų vyriausiasis teisėjas – Albinas Čepaitis (nacionalinė  kategorija).

Varžybų vyriausiasis sekretorius – Arvydas Litvinas (tarptautinė kategorija).

 

VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

 

Varžybos vyks 2009 m. gruodžio 20 d. Vilniaus sporto mokykloje „Tauras“, Žygio g. 46.

Atvykimas į varžybas 2009 m. gruodžio 20 dieną  iki 10.30 val.

Varžybų pradžia 11.00 val.

DALYVIAI

 

Dalyviai suaugusių amžiaus grupė – moterys ir vyrai.

 

 

VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA

Varžybos – asmeninės.

Varžybų vykdymo sistema bus nustatyta dalyviams atvykus į varžybas ,  vadovų pasitarimo metu.

 

PRIĖMIMO SĄLYGOS IR FINANSAVIMAS

Varžybų dalyvių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

Vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų pateikimą, mandagų moksleivių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.

 

PARAIŠKOS

Vadovai, atvykę į varžybas, teisėjų kolegijai pateikia mokyklos direktoriaus, klubo vadovo patvirtintą, gydytojo vizuotą paraišką, kurioje nurodoma: mokyklos, klubo pavadinimas, dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai,  trenerio vardas, pavardė.

 

APDOVANOJIMAS

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ įsteigtomis

taurėmis , medaliais ir diplomais,  prizais.

 

 

PASTABA:

Papildomą informaciją dėl startinio mokesčio suteiks treneris Artūras Orlovas telf. 861206832. Apie dalyvavimą, nakvynės užsakymą kreiptis pas  direktoriaus pavaduotoją Genovaitę Astrauskienę tel. 2767501, el. p. smtauras@gmail.com , iki  2009 m. gruodžio 14 d.

_________________________________________________________