Geresnio žaidimo supratimas

Stalo tenisininkas privalo mokytis žaidimo pagrindų ir gilinti jo supratimą pritaikydamas tai praktikoje, kaip dirigentas, kuris diriguoja simfoniniam orkestrui. Vadovaujant tam pačiam treneriui žaidėjas gali geriau suprasti žaidimą ir kitas problemas. 
 
I. Techninio vystymosi ypatybės
Žaidėjas turi suprasti techninio vystymosi tendencijas, pagal kurias visas treniruočių procesas planuojamas ir grindžiamas žaidimo stilius. Šiandien stalo tenisas pasižymi agresyvumu ar ypatinga kova dėl iniciatyvos. Žaidėjas turi visuomet būti pasiruošęs puolimai, netgi gindamasis beviltiškoje padėtyje, jis turi perimti iniciatyvą ir sukurti progą puolimui, padarydamas savo smūgius neatremiamus varžovui. Jis turi kontroliuoti situaciją žaidimo metu žaisdamas greitai, agresyviai, lanksčiai. 

II. Treniruočių svarba
Treniruotės yra nukreiptos į gerą pasirodymą varžybose. Viską, ką mes atliekame treniruotėse, turėtų būti nukreipta į varžybas su praktiška kryptimi, pagrįsta moksliškumu, kad besitreniruojantys galėtų pilnai išvystyti savo potencialą. Taigi: 
1. Treniruotė jungia fizinį, techninį, intelektualinį paruošimą. Svarbiausias dėmesys turi būti nukreiptas intelektą. Į tai turi atkreipti dėmesį treneris ir žaidėjas. 
2. Treniruotės turi būti gerai suplanuotos, su griežtais reikalavimais ir tam tikrais tikslais pagal programą. Turi būti reguliarūs patikrinimai ir apibendrinimai. Negalima treniruotis vienpusiškai. 
3. Treniruotės apima ilgą laikotarpį ir reikalauja kantrybės, atkaklumo. Laimėjimai neateis greitu laiku. 
4. Treniruotė tarnauja varžybų interesams, tačiau tai du skirtingi dalykai. Gerai treniruotas sportininkas nebūtinai gerai žaidžia varžybose, nes jis privalo savo įgūdžius mokėti panaudoti varžybose. Treniruotė yra priemonė pasiekti tikslą, tačiauji negali būti pakeista varžybomis. Treniruojamasi, kad laimėti varžybose, o ne dėl pačio treniravimosi. 
5. Svarbu jausti kamuoliuką. Treniruojantis turi būti vystomas šis jausmas, kuris pasiekiamas aukšto lygio treniruotėje ar varžybose, ne mechaniniuose judesiuose. 
6. Turi būti kreipiamas dėmesys į žaidėjo stiprias puses, o ne į visus komponentus. Treniruotės tikslas ugdyti kiekvieno smūgio efektyvumo, o ne patenkinti žiūrovą. 

III. Įvairių stilių vystymas.
Vietoj to, kad nukopijuoti madingą metodą ar stilių, žaidėjas turėtų vystyti tą žaidimo būdą, kuris atitiktų jo fizines, psichologines ir technines savybes Pav. Wang Tao pagal savo mažą ūgį, gerą reakciją, greitą galvoseną ir technines savybes, jis pritaikė greitas atakas arti stalo ir galingus kairinius smūgius Treniruotėse vadovaujasi taktika greitu žaidimu, tiksliais ir galingais smūgiais. Jis treniruojasi dešininį smūgį ir padavimo priėmimą, pagal savo stilių. Wang Tao tapo pasaulinio lygio žaidėjas, nes jis pasirinko sau stilių ir žino kaip jį panaudoti geriausiai varžybose. 

IV. Įvairus varžybų supratimas

Galima sakyt kad yra trys varžybų požiūriai: 
Pagrindinis – geriausias reiškiamas t. y. kaip ant tai kiniečio Feng Ji, kuris skaito varžybas kaip išminties ir žaidimo varžymąsi sukoncentruojant šaltakraujiškumą, prisitaikymą prie besikeičiančių situacijų ir gaunant didžiulį pasitenkinimą iš pergalių. 
1. Vidutiniškas-atstovaujamas tų, kurie laiko varžybas jėgos varžymąsi ir gali žaisti gana gerai tinkamose situacijose, bet blogai, kai priešininkas yra skirtingo lygio žaidėjas. 
2. Nepageidaujantis. Kai žaidėjas yra silpnos valios ir laiko varžybas kaip azartišką žaidimą ir žaidžia pasyviai, konservatyviai (be širdies) be ugnelės, nes jis suinteresuotas tuo, kad rezultatas jam duos, kaip pasižymėti pačiam. 

Svarbu priminti, kad žaidėjai turi kovoti dėl iniciatyvos, kontroliuoti žaidimą, nesi duodamas būti pasyviu. Kad tai pasiektų, jis turi žinoti, kaip keisti taktiką įvairiuose situacijose, panaudojant savo stiprias puses. Taip pat jis turi žinoti, kaip panaudoti savo stipriąsias puses prieš priešininko stiprias ir silpnas puses ir panaudoti priešininko silpnomis pusėmis pridengti savo silpnas puses. Esant beviltiškoje situacijoje, jis turi nutraukti ją ir perimti iniciatyvą.

Šiuo atveju daugkartinis pasaulio čempionas Waldneris gali būti pavyzdys. Nors nebūdamas geriausias technikos atžvilgiu, jis yra visapusiškas žaidėjas ir žino, kaip pasiekti pranašumą žaidime, keisdamas taktiką, kol priešininkas persiorientuoja. Jo taktinis brandumas atnešė jam pasaulinį garsą.

V. Smūgio elementai
Smūgis susideda iš 5-ių elementų: 
1. Jėgos, 
2. greičio, 
3. sukimosi, 
4. kelio, 
5. vietos (nusileidimo). 

Yra 2 požiūriai į smūgį:
1. Ateinančio kamuoliuko būsena, 
2. Smūgiuojančio kamuoliuko ,jutimas". 

Reikia kreipti dėmesį į visus šiuos elementus ir aspektus, nepervertinant vieno ir nekreipiant dėmesio į kitą. Žaidėjas turėtų pilnai suvokti kokioje situacijoje jis yra. Jis turi žinoti visų ateinančių įjį smūgių savybes, jei jis nori su jais tinkamai susidoroti. Stiprus, suktas puolamas smūgis yra charakteringas galingu sukimu, lėtu judėjimu, nukritimu netoli tinklo ir krentamu atšokimu nuo stalo. Jūs turite žinoti, kaip paversti ateinančio kamuoliuko jėgą atitinkamai, kaip reguliuoti žaidimo tempą, kaip keisti žaidimo tempą, kaip keisti žaidimo metodus ir taktiką pagal skirtingas situacijas.

1. Atakuok kai varžovas smūgiuoja lengvai, o tu smūgiuoji stipriai,
2. Ginkis, kai varžovas suka ar smūgiuoja stipriai, o tu smūgiuoji silpnai, 
3. Kontratakuok toli nuo stalo, kai abi pusės smūgiuoja stipriai 
4. Kontroliuok žaidimą, kai abi pusės smūgiuoja silpnai. 
5. Smūgiuok netoli stalo ir pereik į puolimą, kai abi pusės žaidžia greitai. 
6. Pakeisk taktiką, kai abi pusės žaidžia lėtai. 
7. Pulk po padavimo ar ruoškis pulti, kai jis žaidžia lėtai, o tu greitai. 
8. Smūgiuok Top-Spinu, kad išmušti varžovą iš žaidimo ritmo, kai jis žaidžia greitai, o tu lėtai. 

VI. Supratimo sugebėjimas
Žmogaus supratimo sugebėjimas nėra pilnai įgimtas, didele dalimi jis gali būti įgyjamas, ir tobulinamas švietimo, auklėjimo būdu. Kadangi sportas jungia savyje fizinę ir protinę veiklą, stalo tenisas reikalauja, kad žaidėjas žinotų ne tik kaip naudoti savo raumenis, bet taip pat savo smegenys. Kad įgyti šias žinias -sunkaus treniravimosi procesas, reikalaujantis kantrybės, atkaklumo, išminties iš trenerio pusės Jis turi diegti aistrą sportui, kūrybingumą, vaizduotės jėgą, savarankišką galvoseną treniruotėse ir drąsą bei pasitikėjimą varžybose-savybes, kuriuos padės geriau suprasti technikos elementus. Stai keletas svarbių aspektų: 
1. Žaidimo supratimas yra protinė veikla, praeinanti visą procesą treniruočių ir varžybų metu. žaidimo pagrindai turi būti diegiami nuo pat pradžios. žaidėjas turi būti mokomas teorinių žinių apie žaidimą, kaip tai panaudoti praktikoje. 
2. Žaidėjo teisingas žaidimo supratimas yra pagrįstas geru situacijos įvertinimu ir greita reakcija į tai, kas vyksta treniruotėje ir varžybose. Sąmoningos pastangos turi pagerinti jo galvoseną kiekvienu atveju jam žaidžiant. 
3. Kad pagerinti supratimo sugebėjimą, tam reikia skirti daugiau laiko treniruotėse ir varžybose, ypač aukštesnės klasės žaidėjams. Jie turi daug protauti net tada, kai jie nesitreniruoja ir nežaidžia. Būna, kad suvokimas ateina po daugelio apmastymų. Taigi žaidėjas turi apsvarstyti kąjis patyrė treniruotėse ar varžybose ir padaryti atitinkamas išvadas ir tikslu tobulinti ir geriau suprasti žaidimą. 

Paruošė Romas Stankevičius