Lietuvos stalo teniso šeimų čempionato ir Lietuvos stalo teniso mėgėjų asmeninių pirmenybių „Vienas“ nuostatai

2003 m

 

TVIRTINU                                                                             SUDERINTA

Lietuvos stalo teniso asociacijos                                          Vilniaus miesto kūno kultūros 

prezidentas                                                                             ir sporto skyriaus vedėja

RIMGAUDAS BALAIŠA                                                    EDITA  TAMOŠIŪNAITĖ

 

 

 2010 m. Lietuvos stalo teniso šeimų čempionato ir Lietuvos stalo teniso mėgėjų asmeninių pirmenybių “VIENAS!”

NUOSTATAI

1.Tikslas ir uždaviniai

Varžybos rengiamos tikslu plėtoti masinį stalo tenisą, ugdyti sportinį bendravimą tarp tėvų ir vaikų šeimose; skatinti sportininkus ir šeimas, įsirengusius stalo teniso patalpas savo namuose, soduose ir t.t.

 

2. Rengejai ir vykdytojai

Varžybas organizuoja Lietuvos stalo teniso asociacija kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto skyriumi. Varžybas vykdo Vilniaus stalo teniso veteranų ir šeimų klubas RAKETĖ.

Varžybų vyr. teisėjas – A.Litvinas,  vyr. sekretorius – A.Čepaitis.

 

  3.Varžybų vykdymo laikas  ir vieta

Varžybos vyks Vilniaus sporto mokykloje “TAURAS“,  (Žygio g. 46, Žirmūnuose), 2010m. balandžio 3d. Varžybų pradžia – 11val., dalyvių registravimas  nuo 9.30 iki 10.30 val.

 

4. Dalyviai

4.1. Šeimų čempionato dalyviai – šeimos nariai, kurių amžius ir skaičius (ne mažiau 2 narių) neribojami. Šeimos komandą gali atstovauti seneliai, jų vaikai, vaikaičiai, žentai ir marčios (užbaigta piramidė), arba, pvz., du broliai su savo šeimomis (nutraukta piramidė), arba bet kuris kitas derinys (senelis su vaikaičiu, tėvas su dukra ir t.t.), kuris įrodo giminystės ryšį.

4.2. Asmeninų pirmenybių “VIENAS!” – neribojamo amžiaus mėgėjai, kurių pagrindinė treniruočių vieta yra jų name, sode, namo bendrijoje, įstaigoje, mokykloje esantis vienas stalas. Ypatingai kviečiami dalyvauti pradedantieji, norintys išmokti gražiai, teisingai žaisti.

 

5.Varžybų vykdymo tvarka, nugalėtojų nustatymas, apdovanojimas

5.1. Šeimų čempionate – pagal vyr. teisėjo sprendimą. Pagrindinis varžybų principas: dalyviai žaidžia savo amžiaus grupės asmeniniame turnyre ir pagal užimtas vietas gauna taškus. Taškų suma nulemia šeimos komandinę vietą. Amžiaus grupės: iki 14 m., 14-18, 18-30, 30-40, toliau – kas 5 m.

Pirmos vietos laimėtojas gauna taškų skaičių “n“, kuris atitinka skaitlingiausios amžiaus grupės narių skaičių; užėmęs antrą vietą gauna “n-1“ tšk. ir t.t. Dviem ir daugiau šeimų surinkus vienodą taškų skaičių,  pirmenybė teikiama tokia tvarka: pagal didesnį aukštesnių vietų skaičių; pagal vyriausio žaidėjo didesnį amžių. Kad skatinti ir mažas (pvz., 2 dalyvių) šeimas, šeimų – komandų vietos nustatomos pagal dvi įskaitas: 1- pagal šeimos narių taškų sumą, 2- pagal šeimos meistriškumo rodiklį (šeimos taškų sumą dalinant iš šeimos narių skaičiaus). Tai reiškia, kad bus įteiktos dvi taurės.

5.2.”VIENAS!” varžybos vykdomos lygiagrečiai, kartu su šeimų čempionato dalyviais, tose pačiose amžiaus grupėse.

Šeimų čempionato ir “VIENAS!” pirmenybių prizininkai apdovanojami diplomais.

 

6. Dalyvių išankstinio registravimo tvarka

Pirminė paraiška iki kovo 28d. imtinai pateikiama telefonais (8 5) 2768262, mob.8 60541171,arba el.paštu – hhenrikass@gmail.com H.Sausenavičiui. Dalyvio ar šeimos  startinis mokestis įteikiami varžybų vyr. teisėjui registravimo metu. Startinio mokesčio dydis priklausys nuo dalyvių skaičiaus . Prognozuojama – apie 15 Lt. šeimai nepriklausomai nuo šeimos narių skaičiaus  ir 10lt- „VIENAS“ pirmenybių dalyviui.

7. Priėmimo sąlygos

Dalyvių komandiruočių išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos arba patys dalyviai. Varžybos planuojamos baigti tą pačią dieną, ne vėliau 16 val.

            Vilniaus Stalo teniso veteranų ir šeimų klubo RAKETĖ pirmininkas H.SAUSENAVIČIUS

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rajonų ir miestų sporto padalinių vadovams

Varžybų organizatoriai maloniai prašo Jūsų į vietinę spaudą pateikti šį skelbimą:

Stalo teniso mėgėjų dėmesiui

Š.m. balandžio 3d. 11val. (registravimas -iki 10.30val.)  Vilniuje, Vilniaus sporto mokykloje ,,Tauras” vyks

Lietuvos stalo teniso šeimų čempionatas ir Lietuvos stalo teniso mėgėjų asmeninės pirmenybės “VIENAS!” tiems mėgėjams, kurių pagrindinė treniruočių vieta – jų name, sode, namo bendrijoje, įstaigoje, mokykloje esntis vienas stalas. Dalyvių ir šeimos narių skaičius ir amžius neribojamas, žaidžiama atskirose amžiaus grupėse. Ypatingai kviečiami dalyvauti pradedantieji, norintys išmokti gražiai, teisingai žaisti.

Informacija apie varžybas – tel.: Vilnius, (8 5) 2768262, mob. 8 60541171