Lietuvos senjorų čempionato nuostatai ir registracijos forma

36-jo LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ

ČEMPIONATO NUOSTATAI

 

  1. Organizatorius.

1.1. Čempionatą organizuoja LSTA veteranų taryba, Kauno stalo teniso federacija ir „Bangos“ sporto klubas.

 

  1. Dalyviai.

2.1. Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos stalo tenisininkai, kuriems tais metais sueina

ne mažiau kaip 40 metų.

2.2. Pareikalavus, dalyviai privalo pateikti oficialų dokumentą, patvirtinantį jų amžių.

 

  1. Vykdymo laikas ir vieta.

3.1. Čempionatas vykdomas 2010 m. birželio 5-6 dienomis Kaune, Draugystės g. 19, VDU sporto centro (buv. „Bangos“) sporto salėje.

 

4.   Taisyklės.

4.1. Žaidžiama pagal Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) taisykles, su neišvengiamomis neesminėmis išimtimis.

 

  1. Čempionato programa.

5.1. Čempionate vykdomos moterų vieneto ir vyrų vieneto varžybos sekančiose žaidėjų amžiaus kategorijose: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 metų ir vyresnių. Moterų, vyrų ir mišrių dvejetų varžybos vykdomos žaidėjų amžiaus kategorijose: 40-49, 50-59, 60-69, 70 metų ir vyresnių.

5.2.  Jeigu kurioje nors amžiaus grupėje yra mažiau negu 4 dalyviai ar poros, tos grupės varžybos nevykdomos, o žaidėjai įjungiami į jaunesnio amžiaus grupę.

 

6.      Registracija.

6.1. Registracijos mokestis – 20 LT., 70 m. ir vyresniems dalyviams – 10 Lt. Registracijos mokestį būtina sumokėti iki 9.30 val. 2010 m. birželio 5 d., o 70 metų ir vyresniems – iki 9.30 val. birželio mėn. 6 d.

6.2. Kiekvienas dalyvis turi atsiųsti registracijos formą iki birželio 1 dienos V.Franckaičiui adresu: Griunvaldo 4-22, 44330 Kaunas, arba faksu (8-37) 457416.

6.3. Paraiškų formos galutinai užpildomos, pasirašant žaidėjams, iki burtų traukimo pradžios.

6.4. Dvejetų varžyboms vyrų poros registruojasi birželio 5 d. nuo 10 iki 12 val., o moterų ir mišrios poros – birželio 6 d.  nuo 10.00 iki 10.30 val.

 

7.      Dalyvių aprūpinimas.

7.1.Visi čempionato dalyviai atvyksta į čempionatą ir apsistoja savo arba juos komandiruojančių organizacijų lėšomis.

 

8.      Žiuri.

8.1.Čempionato žiuri sudaro LSTA Veteranų tarybos pirmininkas ir kraštų veteranų tarybų pirmininkai arba atstovai.

8.2.Žiuri pirmininkas yra Veteranų tarybos pirmininkas.

8.3.Žiuri posėdžiuose turi dalyvauti be balsavimo teisės vyriausias varžybų teisėjas arba jo pavaduotojas.

 

9.      Varžybų sistema.

9.1.Varžybos vykdomos dviem pakopomis.

9.2.Pirmoji varžybų pakopa yra atrankos grupės po 4 (3) žaidėjus ar dvejetų poras, kur žaidžiama ratų sistema.

9.3.Grupėse už pergalę skiriami 2 taškai, pralaimėjus – 1 taškas, o neatvykus žaisti – 0 taškų.

9.4.Grupėse dviem ar daugiau žaidėjų surinkus lygiai taškų, jų užimtos vietos nustatomos pagal tarpusavio susitikimų rezultatus.

9.5.Antroje pakopoje žaidėjai, užėmę grupėse pirmąsias dvi vietas, kovoja dėl čempionato nugalėtojų vardo, o užėmę trečiąją ir ketvirtąją vietas vienetų varžybose – žaidžia paguodos turnyre (jeigu pageidauja).

9.6.Jeigu kurioje nors amžiaus grupėje yra 4-6 žaidėjai, varžybos vykdomos viena pakopa, ratų sistema.

9.7.Visi vienetų ir dvejetų susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų, išskyrus paguodos turnyrus, kuriuose žaidžiama iki 2 laimėtų setų.

9.8.Žaidėjų raketės turi atitikti Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) nustatytus reikalavimus. Rakečių paprastos gumos dantukais į viršų ir be kempinės gali būti be ITTF ženklo.

10.  Burtai.

10.1   Burtai į pirmos pakopos varžybas traukiami po dalyvių registracijos atvykimo dieną, 30 min. prieš tos amžiaus grupės varžybų pradžią.

10.2   Burtai antrosios pakopos varžyboms traukiami iš karto pasibaigus pirmosios pakopos žaidimams.

10.3   Burtų traukimą vykdo žiuri. Traukiant burtus į pirmos pakopos varžybas  atsižvelgiama į žaidėjų reitingą ir pereitų metų čempionato rezultatus, o į antros pakopos varžybas – atsižvelgiant į rezultatus pirmos pakopos varžybose,  esant vienodiems rezultatams – pagal reitingą. Žaidėjai gali dalyvauti burtų traukime.

10.4   Pajėgiausi žaidėjai ir poros skirstomi į grupes pirmaisiais numeriais. Sekanti pagal pajėgumą žaidėjų grupė skirstoma burtų keliu antraisiais numeriais. Likusieji žaidėjai skirstomi į grupes 3-ais ir 4-ais numeriais.

10.5   Traukiant burtus, pagal galimybes, stengiamasi, kad to paties sporto klubo ar jį atitinkančios sporto organizacijos žaidėjai patektų į skirtingas grupes ar lentelės puses.

 

11. Apdovanojimas.

11.1 Atskirų amžiaus grupių prizininkai apdovanojami medaliais, o vienetų varžybų nugalėtojai    – dar ir taurėmis.

11.2.Nesusirinkus kurios nors amžiaus grupės minimaliam dalyvių skaičiui, tos amžiaus grupės     geriausiai pasirodęs žaidėjas ar pora žaidžiant jaunesnėje amžiaus grupėje apdovanojami  medaliais.

 

11.  Teisėjai.

11.1.               Vyriausias varžybų teisėjas – Vincas Franckaitis, ITTF kateg., telefonai:

(8-37) 313675 (d.); (8-37) 221670 (n.); 8-680-92554 (mob.).

11.2.               Susitikimuose atrankos grupėse teisėjauja tuo metu nežaidžiantys tų grupių žaidėjai.

11.3.               Paguodos turnyre teisėjauja tuo metu nežaidžiantys dalyviai, o pradedant antruoju ratu, laimėję pereitą susitikimą žaidėjai.

 

Protestai.

13.1.        Protestai gali būti pateikti Žiuri prieš vyriausiojo teisėjo sprendimą, jeigu tas sprendimas neatitinka stalo teniso taisyklių arba šių čempionato nuostatų.

 

                                                                                      Čempionato orgkomitetas

 

                      36-jo LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ ČEMPIONATO

                                           VARŽYBŲ DARBOTVARKĖ

 

2010 m. birželio 5 d., šeštadienį.

Nuo 10.00 val.

 Moterys ir vyrai 40-44, 45-49, 50-54 metų žaidžia vienetų susitikimus grupėse.

 

Nuo 11.30 val.

Moterys ir vyrai 55-59, 60-64, 65-69 metų žaidžia vienetų susitikimus grupėse.

 

Nuo 13.00 val.

40-49, 50-59 metų moterų ir vyrų dvejetai žaidžia susitikimus grupėse.

 

Nuo 14.30 val.

 60-69 metų moterų ir vyrų dvejetai žaidžia susitikimus grupėse.

Moterys ir vyrai 40-44, 45-49 žaidžia vienetų finalinius susitikimus iki pusfinalio.

 

Nuo 16.00 val.

Moterys ir vyrai 50-54,55-59,60-64,65-69 žaidžia vienetų finalinius susitikimus iki pusfinalio.

 

Nuo 17.30 val.

40-49, 50-59, 60-69 metų moterų ir vyrų dvejetai žaidžia finalinius dvejetų susitikimus iki pusfinalių.

Nuo 18.30 val.  30-39 metų moterų ir vyrų vienetų   varžybos.

 

 

2010 m. birželio 6 d., sekmadienį.

Nuo 10.00 val.

Moterys ir vyrai 70-74, 75-79, 80-84, 85-89 žaidžia vienetų susitikimus grupėse.

 

Nuo 11.00 val.

Visų amžiaus grupių mišrūs dvejetai žaidžia susitikimus grupėse ir pradeda finalinius susitikimus.

70 m. ir vyresnių moterų ir vyrų dvejetai žaidžia susitikimus grupėse.

 

Nuo 12.00 val.

Žaidžiami pusfinaliniai moterų ir vyrų vienetų susitikimai visose amžiaus grupėse.

 

Nuo 13.00 val.

Žaidžiami moterų ir vyrų dvejetų pusfinaliniai ir finaliniai susitikimai visose amžiaus grupėse.

 

Nuo 14.30 val.

Žaidžiami finaliniai moterų ir vyrų vienetų susitikimai visose amžiaus grupėse.

 

Nuo 15.00 val.

Žaidžiami finaliniai mišrių dvejetų susitikimai visose amžiaus grupėse.

 

Nuo 16.00 val. Nugalėtojų apdovanojimas.

 

Čempionato orgkomitetas.

REGISTRACIJOS FORMA

36-SIS LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ ČEMPIONATAS

Kaunas, 2010 m. birželio 5-6 d.d.

Prašome spausdinti arba pildyti didžiosiomis raidėmis.

 

PAVARDĖ, VARDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIM. METAI . . . . . . . . . . . . . .

ADRESAS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLUBAS . . . . . . . . . . . . . . . . .

TELEFONAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .E-PAŠTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Vienetų

grupės

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 ir vyresni

Moterys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsiregistruojant kategoriją pažymėti X (ne daugiau 1 vieneto).

 

MANDATINIS PAREIŠKIMAS:

pareiškiu, kad mano sveikatos būklė leidžia man dalyvauti šiose varžybose ir tai darau savo asmenine atsakomybe.

Data: 2010-06-                                         Parašas . . . . . . . . . . . . . .  .

 

Registracijos forma turi būti gauta iki 2010 m. birželio 1 dienos.

Prašome siųsti: V.Franckaičiui :  Griunvaldo 4-22, 44330 Kaunas, arba faksu (8-37) 457416.