DĖMESIO! Skelbiamas Lietuvos stalo teniso jaunių ir jaunučių trenerių konkursas

Atsisissti originals pried

                                    LIETUVOS  STALO  TENISO  ASOCIACIJA 

2011-10-11  X-05/1

                                                                Vilnius 

    Lietuvos stalo teniso asociacija (LSTA) skelbia konkursą Lietuvos nacionalinės jaunių berniukų, jaunių mergaičių, jaunučių berniukų, jaunučių mergaičių rinktinės vyriausiojo trenerio pareigoms užimti. 

  1. Tikslas: vadovaujantis objektyviais rinktinis kriterijais paskirti rinktinės trenerius ir js asistentus 2-ejų metų ( iki 2013m. pabaigos) laikotarpiui. 
  2. Konkurso sąlygos:

1.      Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio pilie iai vyresni nei 25 metai.

2.      Konkurso dalyviai turi atsakyti / anketos klausimus ir pateikti 1- 2 psl. savo bksimos veiklos programą.

3.      Rinktinis treneriai (konkurso nugalėtojai)  ir js pasirinkti asistentai pasirašo su Lietuvos stalo teniso asociacija (toliau – LSTA) sutartis, kuriose bus nurodomi abipusiai /sipareigojimai.

4.      Konkurso nugalėtojais skelbiami dalyviai,surinkę didžiausią balų skaičių ir atsižvelgiant į jų rinktinės veiklos viziją pristatytą LSTA vykdomajam komitetui. Esant reikalui, konkurso dalyvis privalo pateikti jo kvalifikaciją ir pasiekimus įrodančius dokumentus. 

5.      Privalumas yra kandidatui, kurio vienas iš auklėtinis yra Lietuvos jaunuių, jaunių čempionato prizininkas.
 

LIETUVOS JAUNU IŲ, JAUNUČIŲ STALO TENISO RINKTINIŲ VYRIAUSIŲJŲ TRENERIŲ RINKIMO PROCEDŪRA 

    Sutikimo kandidatuoti į Lietuvos nacionalinės jaunučių ir jaunių stalo teniso rinktinių vyriausiųjų trenerių pareigas pristatymas į LSTA. 

    Lietuvos nacionalinės rinktinės rengimo programos pristatymas (atsiuntimas) / LSTA. 

    Lietuvos nacionalinės jaunučių ir jaunių stalo teniso rinktinės rengimo programos pateikimas (prezentavimas) LSTA komisijai, patvirtintai LSTA vykdomojo komiteto. 

    LSTA komisijos rekomendacijų pateikimas LSTA vykdomajam komitetui. 

    Lietuvos nacionalinės jaunių ir jaunučių stalo teniso rinktinis vyriausisjs treneris tvirtinimas LSTA vykdomajame komitete. 
 

 

 

 

LIETUVOS JAUNIŲ, JAUNU ČIŲ STALO TENISO RINKTINIŲ VYRIAUSIŲJŲ TRENERIŲ RINKIMO KRITERIJAI 

    Lietuvos jaunučių ir jaunių stalo teniso rinktinių vyriausiųjų trenerių rinkimų kandidatų atrankos kriterijai: 

1. Rinktinės sportinio rengimo valdymo programos parengimas ir pristatymas.

2. Darbo patirtis komandoje trenerio pareigose, kuri dalyvavo oficialiuose Europos ir pasaulio turnyruose (rengtuose oficialis organizacijs: ETTU ar ITTF).

 

Kandidato ________________________________ vertinimo kriterijai (balais): 

                      (Vardas, Pavardė)

1.  Išsilavinimas:

                               a) aukštasis kkno kultkros                     10

                               b) aukštasis                                            7

                               c) aukštesnysis                                      5

                               d) vidurinis                                            2

 

Moksliniai darbai ar metodinė medžiaga stalo teniso tematika įvertinami papildomai 5 balais. 

2.  Darbas stalo teniso trenerio pareigose:

       a) 15 ir daugiau mets                             20

       b) 10-15 m.                                           15

       c) 5-10 m.                                             10

       d) 2-5 m.                                                5 

             3. Konkursanto visų auklėtinių pasiekimai suaugusiųjų varžybose (komandinių, dvejetų, jaunių sportininkų pasiekimai vertinami puse žemiau nurodomų balų):

                              a) pasaulio, Europos čempionai                80

                              b) pasaulio, Europos pirm. prizininkai       50

                              c) TSRS čempionai                                 40                       

                              d) TSRS pirmenybis prizininkai                25

                               e) Šiaurės šalių čempionai                        15

                               f) Šiaurės šalių pirm. prizininkai                 8

                              g) Lietuvos čempionai                              15

                              h) Lietuvos pirmenybių prizininkai               8

                              i) vieta pasauliniame suaugusiųjų reitinge:

         1/100-30, 101/200-20, 201/300-15, 301/400-10, 401/500-5.

       . konkurso vertinamų balų skaič ių yra įtraukiamas tik 1 (vienas) geriausias sportininko pasiekimas. 

            4. Asmeniniai konkurso dalyvio pasiekimai stalo tenise:  vertinami pusė balų sumos pagal 3 punktą.

            5. Užsienio kalbų mokėjimas. Vertinama tik viena užsienio kalba:

a)      angls                                                   8

b)      pranckzs, vokie is, russ                      5

c)      kitos kalbos                                        3

Reikalavimai programai: 

Rinktinės žaidėjų komplektacija (atranka, numatomas komandos branduolys ir pan.) 

Sportinio rengimo vyksmo organizavimas (trenerio vizija žaidėjų ir komandos rengimui įvairioms varžyboms). 

Rinktinės tikslai (trenerio nuomonė apie rinktinės galimybes dalyvaujant Europos ir pasaulio čempionatuose, perspektyvinis rengimas). 

Kitos pageidaujamos  mokslinės – medicininės rinktinės rengimo priemonės. 
 

Svarbios datos:

2011 m. spalio  mėn. 26 d. Patvirtinimo apie sutikimą kandidatuoti į Lietuvos jaunučių ir jaunių stalo teniso rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas, užpildytos anketos „LIETUVOS JAUNIŲ, JAUNU ČIŲ STALO TENISO RINKTINIŲ VYRIAUSIŲJŲ TRENERIŲ RINKIMO KRITERIJAI“ atsiuntimas ( (faksu arba el.paštu). 

2011 m. lapkri io mĖėn. 11d.  Rinktinės darbo planavimas, programos užregistravimas (LSTA atsakingajam sekretoriui el.paštu, paštu, faksu arba galima atnešti į LSTA būstinę). Priimame tik parašytas kompiuteriu programas!

Susidomėjusius dėl reikalingų dokumentų dalyvavimui trenerių konkurse prašome kreiptis pas LSTA atsakingąją sekretorę.

Su pagarba, 

Eglė Kažytė

Atsakingoji sekretorė

Lietuvos stalo teniso asociacija

Tel.: +370 5 233 79 43

Fax.: +370 5 233 79 43

Mob.: +370 61812300

E-mail.: stalotenisas@takas.lt