Suaugusiųjų rinktinės

LIETUVOS STALO TENISO SUAUGUSIŲJŲ RINKTINIŲ KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI

Rinktines komplektuoja rinktinių treneriai ir pateikia sudėtis trenerių tarybai. Trenerių taryba teikia rinktinės sudėtis VK tvirtinimui. VK nepatvirtinus teiktos rinktinės sudėties, įpareigoja trenerių tarybą sudaryti pakoreguotą rinktinės sudėtį.

Rinktinių kandidatai atrenkami pagal šiuos kriterijus:

Kriterijus Koeficientas TAŠKAI
1 vieta 2 vieta 3-4 vietos 5-8 vietos
I. LIETUVOS VARŽYBOS
Lietuvos asmeninis čempionatas 2 250 200 150 100
Lietuvos suaugusiųjų TOP-12 1.3 250 200 150 100
Lietuvos stalo teniso asociacijos taurė 0.6 250 200 150 100
II. TARPTAUTINĖS VARŽYBOS
Šiaurės šalių čempionatas 0.6 250 200 150 100
Baltijos šalių čempionatas 0.6 250 200 150 100

III. Papildomi kriterijai:

 1. Lietuvos čempionato nugalėtojas užsitikrina vietą rinktinėje.

Formuojant rinktinės sudėtį asmeniniams čempionatams turi būti atsižvelgta tik į rinktinės formavimo kriterijus ir pagal surinktų taškų sumą sudaryta galutinė rinktinės sudėtis. Rinktinė formuojama tokiu principu: Nr. 1 – Lietuvos čempionas ir Nr. 1 jaunių rinktinės narys.

Jeigu atsirastų 3-ias norintis sportininkas vykti į čempionatą, tokiu atveju Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės treneriai priima sprendimą dėl kandidatūros tvirtinimo, o išlaidas padengia pats sportininkas. Atsisakius dalyvauti sportininkams pagal rinktinės eiliškumą, rinktinei atstovauti sportininkus siūlo rinktinės treneris, argumentuodamas pasirinkimą. Bet kuriuo atveju privaloma laikytis eiliškumo pagal sudarytus kriterijus (LSTA VK posėdžio pr. 2024 m. vasario 28 d. Nr. 5).

 1. Sudarant komandinių čempionatų sąrašus atsižvelgiama į surinktų taškų sumą ir trenerio nuomonę. Rinktinė formuojama iš 4 sportininkų: Nr. 1 – Lietuvos čempionas, Nr. 2 ir 3 pagal surinktų taškų sumą, 4 – pagal trenerio pasirinkimą ir jo išsakytus bei apgintus argumentus, atsižvelgiant į tai, kaip:
 • – sportininkai startuoja klubiniuose čempionatuose (ypatingai užsienyje);
 • – tarptautinėse varžybose (ITTF arba ETTU patvirtintuose atviruose čempionatuose – „Open“);
 • – Europos jaunių-jaunučių čempionatuose. Rinktinei galėtų atstovauti perspektyvus sportininkas, vienetų varžybose iškovojęs:
  1. Europos jaunių asmeniniame čempionate 1 – 8 vietas,
  2. Europos jaunučių asmeniniame čempionate 1 – 4

   PASTABA.

  Atstovaudami šalį tarptautinėse varžybose sportininkai privalo laikytis LSTA etikos ir drausmės kodekso. Nuolatos sportiškumo principus pažeidinėjančių sportininkų atstovavimas Lietuvos rinktinei, VK narių sprendimu, gali būti suspenduotas ir jo vietą rinktinėje automatiškai užimtų sekantis sportininkas, einantis pagal surinktų taškų sumą.

Attachment