TAPK LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS NARIU

2020 m. gegužės 29 d. vyks LSTA narių ataskaitinė konferencija (balsavimas elektroniniu paštu), kurios metu galite tapti naujaisiais Lietuvos stalo teniso asociacijos nariais.

Kas gali tapti nariais ?

LSTA nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka įsteigti juridiniai asmenys nepriklausomai nuo jų teisinės formos, ir fiziniai asmenyspripažįstantys LSTA įstatus.

Ką reikia pateikti ?

Juridiniai asmenys, ketinantys tapti tikraisiais LSTA nariais, nepriklausomai nuo jų teisinės formos, pateikia LSTA VK nustatytos formos rašytinį prašymą, kompetetingo organo sprendimą tapti LSTA nariu, savo registracijos pažymėjimo, steigimo dokumento (įstatų, steigimo sandorio ar pan.) įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas, 3 Asociacijos narių rekomendacijas bei laisvos formos narių sąrašą pateikti iki gegužės 15 d. 

LSTA VK turi teisę paprašyti kandidato į LSTA narius pateikti bet kokius kitus dokumentus bei duomenis apie kandidato veiklą, kurie, VK nuomone, gali padėti nuspręsti dėl kandidato tinkamumo į LSTA narius (metų veiklos planą, plėtros programą, narių sąrašą). LSTA nariu tampama kitą dieną po to, kai LSTA tikrieji nariai priima nutarimą dėl naujo nario priėmimo į asociaciją ir naujasis narys per 15 dienų sumoka stojamąjį nario įnašą.

Kiek kainuoja?

Nario stojamasis mokestis – 50 Eur, metinis – 30 Eur.

Dokumentus dėl narystės reikia pateikti el.paštu info@stalotenisas.lt  iki gegužės 15 d.

Kilus klausimams kreipkitės telefonu 8661812300 arba el.paštu info@stalotenisas.lt

 

English EN Lithuanian LT