DĖL LYGŲ VARŽYBŲ

Lietuvos stalo teniso asociacijos (toliau – LSTA) Vykdomojo komiteto (toliau VK) nariai priėmė sprendimą lygų varžybų iki lapkričio 11 d. nevykdyti. Šis sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į pandeminę situaciją, susidariusią dėl COVID-19 plitimo Lietuvoje. Kai kuriose savivaldybėse draudžiama sportuoti bei organizuoti renginius švietimo įstaigose, o kai kurie privatūs sporto centrai (klubai) patys nesutinka vykdyti varžybų savo patalpose. LSTA seka naujienas, susijusias su pandemijos valdymu bei LR Vyriausybės nutarimus, todėl keičiantis situacijai, įvertinus naujausius duomenis,  LSTA VK rinksis į posėdį bei svarstys galimybę tęsti lygų sezoną tuometinės situacijos sąlygomis.

LSTA VK nusprendė atidėti startinio mokesčio įmokos datą iki tol, kol bus priimtas sprendimas tęsti lygų sezoną. Konkrečią galutinę įmokos datą paskelbsime iš karto po to, kai bus paskelbta, kad lygų sezonas tęsiasi.

Vyriausybės nutarimas spalio 26 d. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck539

Vyriausybės nutarimas spalio 21 d.  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0e1284a4143c11eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck539

English EN Lithuanian LT