DĖL VISUOTINIO TEISĖJŲ SUSIRINKIMO

2021 m. rugsėjo 10 d. 13.00 val. įvyks visuotinis Lietuvos stalo teniso teisėjų susirinkimas (Žemaitės g. 6, Vilnius, I-as aukštas).

Susirinkimo metu bus renkami 6 (šeši) Teisėjų kolegijos nariai. Teisėjai, pageidaujantys kandidatuoti į Teisėjų kolegijos narius iki š. m. rugsėjo 7 d. Lietuvos stalo teniso asociacijai el. paštu info@stalotenisas.lt turi pateikti motyvuotą prašymą, teisėjo kategoriją patvirtinantį dokumento (pažymėjimo) ir asmens dokumento kopijas. Š. m. rugsėjo 8 d. bus registruojami kandidatai ir paskelbti Lietuvos stalo teniso asociacijos internetiniame puslapyje.

English EN Lithuanian LT