KANDIDATAI Į TEISĖJŲ KOLEGIJOS NARIUS

Per pirmą kvietimą į teisėjų kolegijos narius, buvo gautos tik dvi kandidatūros. Dėl to buvo kvietimas kartojamas. Iki spalio 10 d. sulaukėme 3 kandidatų: Vincas Franckaitis, Kazimieras Gaigalis ir Aloyzas Budrys.

Vincas Franckaitis: BB 90504 (tarptautinės kategorijos  -mėlynojo ženkliuko teisėjas) Galėčiau prisidėti prie teisėjų kolėgijos darbo;ruošiant naujus teisėjus bei keliant  kvalifikacija. Norėčiau vesti  taisyklių taikymo ir ypač teisingo padavimo mokymo seminarus  treneriams ir kt. Galiu teisėjauti visų tarptautinių bei Lietuvos aukščiausio  lygio varžyboms bei eiti varžybų komisaro pareigas, nes turiu  nemažą tarptautinių varžybų patirtį.

Kazimieras Gaigalis: Prašau leisti man kandidatuoti į Teisėjų kolegijos tarybą. Esu vienas iš trijų pirmųjų Lietuvos tarptautinių arbitrų (nuo 1984 metų). Teko įvairiose pareigose teisėjauti ir Lietuvos, ir tarptautinėse varžybose daugelyje Europos miestų. Manau, kad galėčiau būti naudingas ruošiant naują teisėjų kartą ir keliant jau turinčių kategoriją teisėjų kvalifikaciją, bei organizuojant varžybas.

Aloyzas Budrys: Esu Aloyzas Budrys, nuo 1994 m. turintis Tarptautinę stalo teniso teisėjo kategoriją. Per daugelį teisėjavimo metų įgijau didelę patirtį tiek respublikos, tiek tarptautinėje arenoje. Be to keliolikose kadencijose  buvau teisėjų kolegijos tarybos nariu, kurios sudėtyje ėjau įvairias pareigas.Reiškiu norą kandidatuoti į šios kadencijos teisėjų tarybos narius.

 

English EN Lithuanian LT