PRANEŠIMAS

Pastaruoju metu socialinėje erdvėje atsirado pranešimų LSTA atžvilgiu dėl Lietuvos komandinio čempionato organizavimo ir bendradarbiavimo su STL. Savo ruožtu LSTA nori pateikti keletą faktų iš savo pusės ir patikslinti, kokioms sąlygomis atsiradus LSTA ir STL nepasirašė bendradarbiavimo sutarties dėl 2022/2023 m. Lygų sezono organizavimo.

Po praėjusio Lietuvos komandinio čempionato sezono LSTA norėjo, kad STL ir toliau organizuotų Lygų varžybas. Visų pirma dėl to, kad 2021 metais iš LSTA pasitraukus Lygų koordinatoriui, nebuvo kam perimti šių varžybų organizavimo. LSTA neturi žmogiškųjų išteklių (etatinis yra tik vienas darbuotojas, o kito yra tik 0,2 etato), kurie galėtų  staiga perimti ir tinkamai organizuoti. Todėl, kai praėjusiais metais susikūrė STL, kurios direktorius buvo vienintelis darbuotojas, ir tas pats asmuo, kuris prieš tai administravo lygas, LSTA tikėjosi radusi išeitį dėl Lygų varžybų organizavimo ir, nors varžybų nuostatai buvo pakeisti, LSTA sutiko su naujomis sąlygomis ir perdavė STL lygų organizavimą.

 Norint dalyvauti Lietuvos komandiniame čempionate, reikia mokėti startinį mokestį. Iš šio mokesčio būdavo padengiamos visos su organizavimu, apdovanojimu ir administravimu susijusios išlaidos. LSTA likdavo iš licencijų surinktas mokestis. Turime pastebėti, kad vienas iš reikalavimų, norint gauti valstybės finansavimą, yra tas, kad asociacija privalo prisidėti prie finansuojamų renginių savo lėšomis (mažiausiai 10% prie kiekvieno projekto) ir būtent licencijų mokestis yra pagrindinis pajamų šaltinis, kuris  užskaitomas kaip LSTA nuosavos pajamos. Be šių pajamų negalėtume pretenduoti į valstybės finansavimą, atstovauti Lietuvai oficialiuose tarptautiniuose renginiuose, o taip pat ir priklausyti tarptautinei federacijai.

Organizuojant 2021/2022 m. Lygų sezoną STL savo nuožiūra disponavo startiniu mokesčiu, kuris buvo pakeltas, prisiimdama visas organizavimo, apdovanojimo ir administravimo išlaidas. Kadangi Lygų varžybos vyko arenose, tam reikėjo didelių išlaidų, todėl STL paprašė LSTA dalinti mokestį, mokamą teisėjams už teisėjavimą. LSTA sutiko su šia sąlyga ir prisidėjo prie teisėjavimo išlaidų apmokėjimo. Pasibaigus sezonui LSTA padarė komandų, dalyvavusių Lygų varžybose, apklausą ir apibendrinus atsiliepimus – išvada buvo teigiama. Daugumai komandų patiko varžybų organizavimas ir LSTA neabejojo, kad sutartis automatiškai bus pratęsta. STL tikrai pakėlė Lygų varžybų pravedimo lygį. Tačiau pavasarį vykusioje LSTA ataskaitinėje konferencijoje, kai kurie nariai išreiškė norą, kad būtų paskelbtas konkursas dėl varžybų organizavimo. Toks susitarimas jiems atrodė neteisingas. Kadangi vienas iš STL atstovų dalyvavo ataskaitinėje konferencijoje, žinia buvo perduota STL. Po konferencijos LSTA gavo pranešimą iš STL dėl sutarties nutraukimo. Žodžiu LSTA prezidentei buvo perduota, kad sutartis nutraukiama narių reikalavimu ir tam, kad mes galėtume paskelbti kvietimą norintiems organizuoti šias varžybas. Kadangi niekas į kvietimą neatsiliepė, LSTA kreipėsi į STL su prašymu organizuoti varžybas. STL sutiko bendradarbiauti, bet kitomis sąlygomis. Viena jų buvo ta, kad LSTA turi prisidėti prie renginio 5000 Eur kiekvieną sezoną. Kita sąlyga buvo, kad sutarties terminas mažiausiai 3 metai, o nutraukus sutartį anksčiau termino, nutraukimo mokestis 5000 Eur už kiekvieną sezoną. Teisininkai, tikrinę sutartį, nurodė ir kitų sąlygų, kurias reikėjo koreguoti. Tačiau šios buvo pagrindinės sąlygos dėl kurių LSTA nenorėjo atnaujinti bendradarbiavimo. LSTA iniciavo dar vieną susitikimą su STL, kurio metu pavyko sąlygas pakeisti. Buvo susitarta, kad LSTA vietoje 5000 Eur per sezoną, užtikrins Lygų varžybų pravedimą konkrečioje salėje, 6 kartus (šeštadieniais ir sekmadieniais, 12 dienų) per sezoną. Dėl sutarties pasirinkto termino, STL pasakė kodėl numatė terminą 3-ių metų ir nutraukimo mokestį. Jie girdėjo kalbų, kad LSTA pati organizuos lygas, samdys žmogų. Iš tikrųjų tokių kalbų buvo, kadangi paskelbus kvietimą teikti prašymus organizuoti lygas, neatsirado norinčių. LSTA turėjo spręsti susidariusią situaciją ir ją sprendė. Sąlygas su STL pavyko suderinti, tačiau negalėjome sutikti su tuo, kad sutarties nutraukimo mokestis būtų 5000 eurų, be to, jei dėl kokių priežasčių negalėtume organizuoti turo, turėtume už kiekvieną neįvykusį turą mokėti 200 Eur baudą. LSTA negalėjo priimti tokio ilgalaikio įsipareigojimo su tokia didele nutraukimo bauda, nes yra priklausoma nuo biudžeto ir ne nuo LSTA priklausančių aplinkybių gali būti priversta nutraukti sutartį, nes  3 metai – ilgas terminas, LSTA turi ir kitų įsipareigojimų.  

Tai nebuvo LSTA VK pakeltų rankų sprendimas, o priimtas įsivertinus situaciją ir riziką bendru sutarimu, taip pat ir paisant teisininko patarimų.  Buvo siūloma pakeisti nutraukimo sąlygas, nes nutraukti Lygų organizavimo niekas neketino. Tiek LSTA, tiek STL galėjo susidurti su kliūtimis per tokį ilgą terminą ir jas LSTA siūlė spręsti kartu ieškant sprendimų. Pakeisti sąlygų STL nesutiko ir pranešė, kad su LSTA bendradarbiauti nenori. Taip pat LSTA siūlė dalintis Lygų organizavimu: LSTA vykdyti komandinį ir pirmos lygos, o STL visų kitų lygų varžybas. Tačiau susitarimo nebuvo. Apie sutarties nepasirašymą visuomenė buvo informuota tiek LSTA, tiek STL. Akivaizdu, kad nepasirašius sutarties dėl lygų organizavimo, negalėjome naudotis ir programine įranga, nes sutarčiai tapus negaliojančia, jos priedas dėl reitingo skaičiavimo galiojo iki liepos 1 d. LSTA turėjo prisiimti atsakomybę ir organizuoti Lygas, nes turi įsipareigojimų prieš bendruomenę, o taip pat yra atsakinga už visų Lietuvos čempionatų organizavimą. Lygiagrečiai reikėjo ieškoti būdų kaip skaičiuoti reitingą ir vykdyti varžybas. Būtent dėl to nebuvo atnaujintas reitingas rugpjūčio mėnesį. Intensyviai ieškant sprendimo, mums į pagalbą atėjo latviai. Su jais ir buvo pradėtos derybos. 

Tuo metu STL paskelbė registraciją į Lygų varžybas. Į STL organizuojamas varžybas registracija vyko vangiai. Be to, kai kurie visuomenės nariai dėjo daug pastangų, kad organizacijos vėl susivienytų ir LSTA sutiko atnaujinti derybas. Pavyko sušvelninti kai kurias sąlygas. STL sumažino sutarties nutraukimo mokestį nuo 5000 Eur iki 2000 Eur.  LSTA taip pat sutiko vienoje arenoje organizuoti varžybas, kad vyktų bendradarbiavimas. Kadangi LSTA buvo pradėjusi derybas dėl programos naudojimo todėl norėjo, kad STL vykdytų varžybas su LSTA programa. Susitarimo LSTA nenorėjo atšaukti, nes programa jau buvo kuriama. STL siūlė įsigyti  jų programinę įrangą išsimokėtinai, bet pasiūlyta suma buvo per didelė ir  LSTA negalėjo priimti tokios naštos. STL nesutiko vesti varžybų ne su savo programa, dėl to bendradarbiavimas neįvyko.

Savo ruožtu LSTA skelbia, kad niekaip netrukdė STL organizuoti savo varžybų. Derindamiesi prie STL kalendoriaus, sudarėme LSTA varžybų datas. Susitikimo su komandų atstovais metu siūlėme STL skaičiuoti LSTA reitingą, nes tai neabejotinai būtų paskatinę daugiau komandų registruotis į STL organizuojamas Lygų varžybas. Juk komandos turi teisę pasirinkti kur žaisti. LSTA apgailestauja, kad bendradarbiauti nepavyko ir dėl STL nutraukto projekto, nes tai neišvengiamai turės neigiamų pasekmių su  kai kuriomis sporto įstaigomis ieškant bendradarbiavimo ateityje. Be to, nutraukus šias varžybas, šiais metais bus sudėtinga atliepti dalyvaujančiųjų lūkesčius, nes Lietuvos komandinio čempionato nuostatai jau paskelbti ir pradėta komandų registracija.

2022/2023 m. sezono LSTA komandinių čempionatų varžybos, kaip ir buvo skelbiama, bus vykdomos: Aukščiausia ir pirma lyga – arenose, visos kitos lygos – kuo aukštesnius standartus atitinkančiose salėse, atsižvelgiant į geografinę komandų padėtį. Skatinsime informuoti apie salių kokybę ir atsižvelgdami į atsiliepimus, vykdysime salių atranką, taip užtikrindami gerėjančias sąlygas.

Lietuvos stalo teniso asociacijos prezidentė Inga Navickienė

 

English EN Lithuanian LT