ITTF PASIRAŠĖ JUNGTINIŲ TAUTŲ SPORTO UŽ KLIMATĄ VEIKSMŲ PROGRAMĄ

Rugsėjo 15  dieną Tarptautinė stalo teniso federacija paskelbė pasirašiusi Jungtinių Tautų Sporto už klimatą veiksmų programą.
Prisijungdama prie pasaulinės sporto bendruomenės, kovojant su klimato kaita, ITTF įsipareigoja laikytis šių penkių principų: 1 principas: Sistemingai stengtis skatinti didesnę atsakomybę už aplinkos apsaugą 2 principas: Sumažinti bendrą klimato poveikį 3 principas: Ugdyti klimato kaitos veiksmus 4 principas: Skatinti tvarų ir atsakingą vartojimą 5 principas: Propaguoti klimato kaitos veiksmus per komunikaciją ITTF taip pat įsipareigoja iki 2040 m. pasiekti nulinį anglies dvideginio išmetimą, o iki 2030 m. – 50 %, palyginti su tipine bazine situacija. ITTF įtrauks šiuos principus į strategijas, politiką ir procedūras bei įtrauks juos į stalo teniso bendruomenes, taip sudarydama sąlygas platesnei žinutės sklaidai ir ilgalaikei sėkmei. Bus įsteigta nauja pareigybė, skirta šiems tikslams ir jų įgyvendinimui. ITTF prezidentė Petra Sörling sakė: „Labai džiaugiuosi, kad ITTF pasirašė JT Sports for Climate Action Framework (angl. Jungtinių Tautų Sporto už klimatą veiksmų programa). Kadangi paskutiniu metu visame pasaulyje buvo itin intensyvūs ir dažni ekstremalūs orai, galima daryti išvadą, kad tvarumas nebėra pasirinkimas, o privalomas žingsnis. Mūsų planetos sveikata yra kolektyvinė atsakomybė ir stalo tenisas prisidės prie šios atsakomybės. Tvarumas yra tema, kuri man yra artima širdžiai ir yra mano, kaip ITTF prezidentės prioritetas. Darbas siekiant tvarios ateities buvo vienas iš mano manifesto ramsčių, o prisijungimas prie Jungtinių Tautų Sporto už klimatą veiksmų programos yra mūsų pirmasis svarbus žingsnis. Vienas dalykas yra pasirašyti susitarimą, bet kitas dalykas yra jo įvykdymas. Išsikelsiu ambicingus tikslus ir uždavinius, kad iki mano prezidentavimo pabaigos ITTF taptų pagrindine suinteresuota  šalimi, skleisiančia gerą praktiką ir išmoktas pamokas, kuriančia naujas priemones ir bendradarbiaujančia su likusia pasaulio sporto bendruomene.
Apskritai sportas, o ypač stalo tenisas, turi pareigą tausoti aplinką ir jos teikiamus išteklius. Be to, didinsime savo gerbėjų ir stalo teniso šeimos narių informuotumą, kad įkvėptume juos didinti savo klimato ambicijas vieningomis pastangomis apriboti pasaulinį atšilimą iki mažesnio nei dviejų laipsnių scenarijaus, numatyto Paryžiaus susitarime. Tvarumas yra vienintelis kelias į priekį. Kartu galime laimėti lenktynes su klimato kaita – sakė ITTF prezidentė.