DĖL LSTA TEISĖS IR ETIKOS KOMISIJOS

 Informuojame, kad iš savo pareigų atsistatydino LSTA Teisės ir etikos komisija. Todėl sausio mėnesį planuojame sušaukti neeilinę konferenciją nuotoliniu būdu, kurios metu LSTA nariai balsavimo būdu rinktų Teisės ir etikos komisijos pirmininką, o vėliau būtų patvirtinti ir kiti du šios komisijos nariai.
           Kviečiame teikti savo kandidatūras į Teisės ir etikos komisijos pirmininko ir komisijos narių pozicijas iki 2022 m. gruodžio 20 d. el. paštu info@stalotenisas.lt.
          Taip pat informuojame, kad skundų nagrinėjimas atidedamas iki kol bus patvirtinta nauja Teisės ir etikos komisija.

LSTA prašo asmenis, turinčius patirties teisės ar pan. dokumentų rengimo srityje, prisidėti prie Teisės ir etikos komisijos reglamento, komisijos darbo tvarkos taisyklių parengimo bei etikos ir drausmės kodekso papildymo.