UŽUOJAUTA NETEKUS STALO TENISININKO, TRENERIO, DĖSTYTOJO VYGINTO MYKOLO BOGUŠO

2022 m. gruodžio 23 dieną, mirė stalo teniso sporto šakos puoselėtojas, mylėtojas, žaidėjas, treneris, teisėjas, dėstytojas – Vygintas Mykolas Bogušas (gim.1936-11-09).

V.M. Bogušas bus pašarvotas gruodžio 27 d. nuo 15 val., šarvojimo salėje (V. Krėvės pr. 95 A), šventos mišios vyks gruodžio 28 d. 9 val. Gerojo ganytojo bažnyčioje,  į kapines bus išlydėtas gruodžio 28 d. 12 val. ir laidojamas Petrašiūnų kapinėse, Kaune.

Lietuvos stalo teniso asociacija reiškia nuoširdžią užuojautą V.M. Bogušo artimiesiems ir visai stalo teniso bendruomenei.

Attachment

English EN Lithuanian LT