UŽUOJAUTA NETEKUS STALO TENISININKO, TRENERIO, DĖSTYTOJO VYGINTO MYKOLO BOGUŠO

2022 m. gruodžio 22 dieną, mirė stalo teniso sporto šakos puoselėtojas, mylėtojas, žaidėjas, treneris, teisėjas, dėstytojas – Vygintas Mykolas Bogušas (gim.1936-11-09).

V.M. Bogušas bus pašarvotas gruodžio 27 d. nuo 15 val., šarvojimo salėje (V. Krėvės pr. 95 A), šventos mišios vyks gruodžio 28 d. 9 val. Gerojo ganytojo bažnyčioje,  į kapines bus išlydėtas gruodžio 28 d. 12 val. ir laidojamas Petrašiūnų kapinėse, Kaune.

Lietuvos stalo teniso asociacija reiškia nuoširdžią užuojautą V.M. Bogušo artimiesiems ir visai stalo teniso bendruomenei.

Attachment