Lietuvos rajonų grupės bei Alytaus ir Klaipėdos miestų asmeninis jaunučių čempionatas