LSTA EILINĖ KONFERENCIJA

Balandžio 21 dieną, 14 val., Kaune (Miško g.11) vyks LSTA eilinė konferencija, kurios metu bus pristatytos 2022 metų veiklos bei finansinės ataskaitos, planas 2023 metams. Konferencijos metu bus renkami trys LSTA VK nariai, viceprezidentas, teisės ir etikos komisijos pirmininkas. LSTA nariams darbotvarkė jau išsiųsta, registracija į konferenciją prasidėjo.

Kviečiame kandidatuoti į laisvas VK narių vietas! 

  • Kandidatai į VK narius savo kandidatūrą teikia el.paštu info@stalotenisas.lt iki balandžio 15 d., atsiųsdami:
  • Laisvos formos prašymą;
  • 5 LSTA narių rekomendacijas, išskyrus viceprezidentą (pagal įstatų 7.11.4. punktą);
  • kandidatas į Teisės ir etikos komisijos pirmininko pareigas, teikia laisvos formos prašymą. 

DARBOTVARKĖ

1. LSTA prezidentės Ingos Navickienės įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
• kvorumo tvirtinimas
• pirmininko rinkimas
• sekretorės rinkimas
• balsų skaičiavimo komisijos rinkimas
3. LSTA 2022 m. veiklos ataskaita. Pranešėjas – Inga Navickienė, prezidentė
4. 2022 m. biudžeto ataskaita. Pranešėjas – Justė Mažeikienė, gen. sekretorė.
5. Revizijos komisijos pranešimas. Pranešėja – Ingrida Maknevičienė, RK pirmininkė.
6. Konferencijos dokumentų tvirtinimas.
7. Prašymų svarstymas dėl naujų LSTA narių priėmimo ir tvirtinimas.
8. Konferencijos dalyvių klausimai, pasisakymai (klausimai pranešėjams ir registracija
pasisakymams pateikiami raštu į sekretoriatą).
9. LSTA įstatų papildymų, pakeitimų, pasiūlymų svarstymas ir patvirtinimas.
10. 2023 m. LSTA veiklos planas.
11. Joola nacionalinių marškinėlių pristatymas.
12. LSTA viceprezidento, VK Narių (3) bei Teisės ir Etikos komisijos pirmininko rinkimai.
1) rinkimų komisijos pranešimas;
2) kandidatų pristatymas;
3) viceprezidento, VK narių, Teisės ir etikos komisijos pirmininko rinkimai.
13. Prezidentės baigiamasis žodis.