PASKELBTI 2024 M. NUOSTATAI IR VARŽYBŲ REGLAMENTAS

Informuojame, kad mūsų svetainėje yra paskelbti šių metų nuostatai ir varžybų reglamentas.

Atkreipkite dėmesį, kad iškvietus teisėjui ir neatėjus į susitikimą be akivaizdžios traumos ar ligos, bus įskaitytas pralaimėjimas ir skaičiuojamas reitingas: Varžybose, vykdomose minusine sistema, iškvietus varžybų vyr. teisėjui, neatvykusiam į susitikimą sportininkui įskaitomas pralaimėjimas, išskyrus atvejus, jei tai yra akivaizdi trauma ar liga, ir vyr. teisėjui pateikiama gydytojo pažyma. Atvykusiam į susitikimą sportininkui yra įskaitoma pergalė. Šiais atvejais reitingo taškų skaičiavimas nurodytas reitingo skaičiavimo taisyklėse: https://www.stalotenisas.lt/reitingai/

Nuostatus ir varžybų reglamentą rasite mūsų svetainėje prie kalendoriaus: https://www.stalotenisas.lt/kalendorius/