Stalo teniso mėgėjų turnyras, skirtas Helmuto „Ping – Pong“ klubo 40 – čiui pažymėti

N U O S T A T A I

Tikslai ir uždaviniai

  1. Pažymėti Helmuto „Ping – Pong“ klubo 40 – ties metų jubiliejų;
  2. Išaiškinti ir apdovanoti šio turnyro geriausius ir kitus žaidėjus prizais.

Vykdymo vieta ir laikas

Varžybas organizuoja Vilniaus Helmuto „Ping – Pong“ klubas, adresu

Vilnius, Jasinskio g. 6. Varžybos vykdomos 2024 m. gegužės 26 d. (sekmadienį) 11.00 val.

Varžybų sistema ir dalyviai

  1. Dalyvių skaičius ir amžius neribojamas;
  2. Varžybose gali dalyvauti reitingą turintys ir neturintys žaidėjai;
  3. Kviečiami ne tik vilniečiai, bet ir iš kitų vietovių stalo teniso mėgėjai;
  4. Varžybų sistema bus nustatyta varžybų dieną;
  5. Varžybų dalyviai atsakingi už savo sveiktą;
  6. Varžybų starto mokestis 10 eurų;
  7. Varžybų teisėjas G. Gataveckas.

Dalyvių registracija www.raudonajuoda.puslapiai.lt

Už varžybų organizavimą atsakingas klubo prezidentas Helmutas Lisinas,

mob. Tel. 8614 21414 el. paštas helpong@gmail.com