Dėmesio!Lietuvos jaunimo čempionato nuostatų patikslinimas

Dėmesio! Dėl Lietuvos jaunimo čempionato nuostatų patikslinimo!

Š.m. sausio 28d. Joniškyje įvyks Lietuvos stalo teniso jaunimo čempioninatas. Varžybų atvykimas iki 10.00 val., varžybų pradžia – 11.00 val.

Čempionate visi susitikimai bus žaidžiami iš trijų laimėtų setų!

Nuostatų 2012m. vietųs paskirstymo lentelės 8-o punkto patikslinimas: 2011m. „Olimpinių vilč ių“ jaunuč ių pirmenybių nugalėtojai išsikovoja vietą dalyvauti Lietuvos jaunimo čempionate.