VIII PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

  

VIII PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

2009 06 26 – 27

 

STALO TENISO VARŽYBŲ

NUOSTATAI

Sporto mokykla “Tauras”, Žygio g. 46, Vilnius

 

 

            Varžybos – individualios.

            Dalyvių amžiaus grupės: iki 15 m.; 16-18 m.; 19-29 m.; 30-39 m.; 40-49 m.; 50-59 m.; 60-69 m.; 70-79 m.; 80 m. ir vyresni.

            Visose amžiaus ir lyties grupės varžybose dalyvauja iki 12 žaidėjų iš Lietuvos. Nesant žaidėjų iš užsienio, gali dalyvauti sekantys, einantys pagal reitingą, Lietuvos žaidėjai (iki 16 žaidėjų).

Į pirmas tris amžiaus grupes sportininkai patenka pagal Lietuvos reitingą. Į kitas amžiaus grupes – pagal 2009 m. Lietuvos veteranų čempionato rezultatus. Užsienio sportininkai į grupes paskirstomi papildomai.

            Kiekvienos amžiaus grupės dalyviai skirstomi į 4 pogrupius. Juose žaižiama ratų sistema. Iš kiekvieno pogrupio po 2 žaidėjus patenka į finalines varžybas, kuriose žaidžiama olimpine sistema nustatant prizinių vietų laimėtojus. Žaidžiama iki 3 laimėtų setų. Jei yra mažiau kaip 6 vienos amžiaus grupės dalyviai, žaidžiama ratų sistema.