Lietuvos trenerio Helmuto Lisino taurės turnyras

Garsaus profesionalo Lietuvos trenerio ir žaidėjo Helmuto Lisino stalo teniso taurės turnyro, skirto pirmojo Lietuvoje įkurto Vilniaus „PingPong“ klubo 25 – čiui paminėti

 

 

N U O S T A T A I

I. Tikslas ir uždaviniai

 1. Paminėti „PingPong“ klubo jubiliejų;
 2. Pagerbti jubiliejaus proga garsų Lietuvos trenerį ir unikalų žaidėją, „Ping – Pong“ klubo įkūrėją, jo prezidentą Helmutą Lisiną;
 3. Kelti stalo tenisininkų žaidimo lygį, populiarinti stalo teniso žaidimą moksleivių ir suaugusiųjų tarpe.

II. Vieta ir tikslas

 1. Varžybos vyks 2012 m. kovo 11 d. (sekmadien/) stalo teniso „PingPong“ klube,  Vilniuje, Jasinskio g. 6;
 2. Dalyvių atvykimas ir registracija iki 10 val. 30 min;
 3. Varžybų pradžia 11 val;
 4. Varžybų starto mokestis moksleiviams ir suaugusiems 5 litai.

III.  Dalyviai

                       

 1. Kvieč iami dalyvauti visų Lietuvos miestų ir rajonų žaidėjai (dalyvių skaič ius ribotas?);
 2. Varžybos vyks šiose amžiaus grupėse:

Berniukų grupė – gimę 2000 – 2002 metais (10 – 12 m.);

Mergai ių grupė – gimusios 1996 – 1998 metais (14 – 16 m.);

Suaugusiųjsų grupė – vyrai ir senjorai virš 50 mets;

– moterys ir moterys virš 40 metų;

            Vyrai ir moterys žaidžia atskirose grupėse.

IV.  Varžybų vykdymo sistema

 1.  Varžybos – asmeninės;
 2.  Varžybų sistema bus nustatyta varžybų dieną, atsižvelgiant į dalyvių skaič ių.

V.             Apdovanojimai

 

 1. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami „Helmuto“ taurėmis ir

vertingomis dovanomis, kiti dalyviai –  atminimo prizais. Visus dalyvius apdovanosime populiariai parašytomis Helmuto knygomis „Džiunglis nenuorama“ ir „Paauglio skrydis į pasaulio platumas“.

VI.        Dalyvių priėmimo sąlygos

 1.  Kelionės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba

 patys žaidėjai;

 1.  Dalyviai patys atsako už savo sveikatos būlę bei saugumą kelionės ir varžybų

 metu.

 1.  Apie dalyvavimą pranešti: Helmutas Lisinas, tel.(85) 2126622,   861421414.

 

 

 

IKI  MALONAUS  SUSITIKIMO