Atrankinės į Lietuvos čempionatą vasario 25d. Kaune

Atrankinės stalo teniso teniso varžybos

Dėl patekimo į Lietuvos Respublikos suaugusiųjų čempionatą

NUOSTATAI

 

Varžybos vykdomos tikslu išaiškinti po 7 žaidėjus (vyrus ir moteris), kurie galės dalyvauti Lietuvos Respublikos suaugusiųjų stalo teniso čempionate.

 

Varžybos vyks 2012 m. vasario 25 d. Kaune (VDU sporto centras, Draugystės g., 19). Kontaktinis asmuo: Franckaitis Vincas mob.nr: 868092554.

Atvykimas 9.00 val. Varžybų pradžia 10.00 val.

Nuo 2011m. Vykdomojo komiteto sprendimu įvestas startinis mokestis: suaugusiems – 30Lt, moksleiviams – 15Lt.

 

Iki atrankinių varžybų į Lietuvos stalo teniso asociaciją (Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius; el.p. stalotenisas@takas.lt; faks.nr.: (85) 233 79 43) iš miestų ir rajonų būtina atsiųsti (arba pristatyti, atvykus į atrankines varžybas) sąrašą žaidėjų, kurie užims skirtas miestams ir rajonams vietas 2012 m. čempionate. Žaidėjai, įtraukti į šį sąrašą, neturi teisės dalyvauti atrankinėse varžybose. Atrankinėse varžybose ir Respublikos čempionate dalyvauja tik Lietuvos pilieč iai.

 

Atrankinėse varžybose gali dalyvauti iki 8 vyrų ir moterų iš Vilniaus ir Kauno. Miestai ir rajonai, kurių žaidėjai patenka į galiojanč io reitingo penkiasdešimtuką, gali deleguoti po 4 vyrus ir moteris. Miestai ir rajonai, kurių žaidėjų nėra galiojanč iame reitingo penkiasdešimtuke, gali deleguoti po 1 vyrą ir moterį.

 

Žaidimo sistemą parenka varžybų vyr.teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvių skaič ių bei salės realias galimybes, išaiškinant 7 vietas, kurios suteikia teisę dalyvauti Respublikos čempionate. Iškovotos vietos yra vardinės ir negali būti užimamos kitų žaidėjų.

 

Prieš varžybų pradžią teisėjų kolegijai pateikiama gydytojo vizuota paraiška. Komandiruotės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija

Lietuvos čempionato nuostatų papildymas. Jeigu dubliuojasi Lietuvos jaunimo čempionato nuaglėtojai ar prizininkai bei Lietuvos jaunių top-12 nuglėtojas, sekanti vieta eina miestui arba rajonui pagal 2011m. Lietuvos čempionato rezultatus.

PASTABA. Žaidėjai, norintys pretenduoti į vieną vyrų ir moterų LSTA VK sprendimu duodamą vietą, turi iki š.m. vasario 27d. pateikti argumentuotą prašymą Lietuvos stalo teniso asociacijai.